European Survey of Information Society

Na začátku roku 1997 zahájila Information Society Promotion Office Evropské komise projekt ESIS (Evropský průzkum rozvoje informační společnosti) s cílem vytvořit evidenci významných projektů na podporu informační společnosti a shromáždit evropská data týkající se aktivit realizovaných veřejnými institucemi i soukromým sektorem v zemích EU. Dalším cílem bylo sledovat a analyzovat vývoj v oblasti regulace, resp. liberalizace telekomunikací, připravit přehled klíčových subjektů a veřejných i soukromých síťových zdrojů poskytujících infrastrukturu, služby a aplikace pro rozvoj informační společnosti.

Na jaře 1999 se projekt rozšířil na 25 zemí východní a střední Evropy a Středomoří (např. Turecko, Izrael, Egypt). Průzkum probíhal decentralizovaně. Pro každou zemi byl na základě výběrového řízení Evropské komise vybrán kontraktor, který garantoval projekt na národní úrovni. Pravidelně (většinou čtvrtletně) byly publikovány analytické zprávy pokrývající následující oblasti

ESIS v ČR realizoval tým ve složení Vlastimil Veselý, Lubomír Karpecki, Jiří Peterka, Jitka Urbanová a Tomáš Borkovec. Pomáhali jsme představit např. iniciativy eCity, Města a obce online, Portál veřejné správy, Březen měsíc Internetu, Neviditelný pes, Peagas Internet call, Invex, Ares. Projekt jsme zakončili mezinárodní konferencí Informační společnost a nová ekonomika v ČR 21. 11. 2000 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR za účasti významných hybatelů rozvoje Internetu v ČR.