European Technology Venturing Programme

V letech 1999-2001 realizovalo konsorcium čtyř evropských firem projekt, který na veřejných akcích – postupně pořádaných ve Vídni, Helsinkách, Berlíně, Nice, Miláně a Bruselu – prezentoval asi 200 rostoucích inovačních firem, kterým se podařilo následně získat přes 160 mil. eur investic.

Evropské technologické investiční forum (ETIF) se ve své době stalo nejvýznamnější a jedinou skutečně celoevropskou akcí zaměřenou na technologické investice pro firmy usilující o úvodní investici nebo první či druhé kolo financování. ETIF byl hlavním evropským summitem pro všechny, kteří hledali kapitál, nové partnery, expanzi nebo mezinárodní síť kontaktů. Tyto akce umožňovaly všem zainteresovaným stranám (vývojářské firmy, investoři, konzultanti) společně analyzovat a diskutovat současné trendy a budoucnost daného sektoru.

Od roku 2002 se k iniciativě připojilo First Tuesday CZ reprezentované firmou VIP park, která se starala o oblast střední a východní Evropy. Cílem navazujícího projektu bylo monitorovat evropskou scénu technologických firem a vybírat perspektivní projekty a podnikatele pro jejich setkání se zkušenými profesionály na třídenních prestižních akcích, kde mohou získat kapitál, nové partnery, zákazníky a kontakty. Evropská technologická fóra se uskutečnila ve Stockholmu, Kodani, Praze (duben 2003) a v Miláně. Souhrnná zpráva o výsledcích projektu ETIF

Partneři

1111222 333

ETIF Praha

Pražské European Technology Forum jsme pořádali 14.-15. dubna 2003 se zaměřením na Systémy a řešení IT bezpečnosti, Multimédia a širokopásmový Internet a Řešení mobilního přístupu s účastí ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a Martina Jahna, ředitele Czech Invest. Pro prezentace byly konsorciem vybrány tyto české firmy: ANECT, ComGate, Globe Internet, ICZ, Kvados, LANGMaster International, Logos, Moravia IT, SODAT software, T-SOFT, Tiny Software, ZOOM International. Z dalších kandidátských zemí se prezentovaly např. Comtica (Polsko) nebo Holografika (Maďarsko).