7. rámcový program

11.4.2005, Vlastimil Veselý

7. rámcový program EU

7. rámcový program EU pro výzkum a technologický rozvoj navazuje na předchozích 6 rámcových programů, které Evropská komise věnovala podpoře výzkumu a vývoje. Je rozdělen do čtyř programů – Spolupráce, Myšlenky (lépe Nápady), Kapacity a Lidé – s celkovým rozpočtem přes 50 mld eur rozvrženým na léta 2007-2013. Nejrozsáhlejší část Spolupráce (skoro 2/3 rozpočtu) je určena na podporu mezinárodní spolupráce mezi univerzitami, průmyslem, výzkumnými centry a veřejnými institucemi.


Z 6. rámcového programu

Tématická oblast ICT
Program Spolupráce se dále dělí do deseti tématických oblastí, z nichž na ICT (informační a komunikační technologie) je alokováno nejvíce – přes 9 mld EUR.

Aktuální výzva k podávání návrhů projektu
Identifikátor: FP7-ICT-2007-1 (1. ICT výzva)
Termín pro podání návrhu projektu: 8. května 2007, 17.00 hod, Brusel
Celkový rozpočet: 1,019 mld. EUR
Zahrnuje např. všudypřítomné sítě, bezpečnostní řešení, robotiku, digitální obsah, zdravotnické systémy a aplikace pro integraci menšin.

Zpět na blog