Archiv pro měsíc: Únor 2005

Tři pilíře po dvou letech II.

V prosinci 2002 jsme zde publikovali Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky, kde jsme se snažili co nejjednodušeji zformulovat hlavní kroky, které by měla vláda na tomto poli udělat. S odstupem dvou let a dvou měsíců se ohlížíme za tím, co se událo a změnilo. Zde je druhá část tohoto ohlédnutí zaměřená na dostupnost Internetu, broadbandu, zpřístupnění místních smyček a na roli regulátora.

Pozvání na sesterskou NowEurope

Někdy v úvodu devadesátých let založil Steve Carlson, Američan žijící v Budapešti, moderované mailové fórum Online Europe, jehož smyslem bylo umožnit vzájemný kontakt rostoucí komunitě IT podnikatelů, konzultantů, investorů a novinářů z celé Evropy a USA, kteří navštěvovali evropské akce Esther Dyson. Díky Online Europe jsem poznal osobnosti typu Romana Staňka, Douglase Arellanese nebo Juri Kaljundiho, abych jmenoval […]