Archiv pro měsíc: Květen 2007

Analýza komunikace výzkum-výroba

V ČR zatím bohužel nedošlo k intenzivnímu propojení výzkumu na vysokých školách s potřebami praxe průmyslových firem; mnoho vysokých škol se jen formálně zajímá o potenciální možné partnery, se kterými by bylo vhodné komunikovat o možností využití jejich výsledků výzkumu. Důsledkem nedostatečné komunikace mezi výzkumem a výrobou je i pokles počtu inovací a patentů v ČR.

Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech III

Ve 3. pokračování našeho hledání prostředků pro ICT firmy ve strukturálních fondech EU se dostáváme k nejzajímavějším programům, přes které bude rozdělováno 730 mld. Kč, což je cca 97 % všech prostředků alokovaných pro ČR pro období 2007-2013. Pro podnikatelské subjekty je přímo určen operační program Podnikání a inovace s cca 85 mld. Kč. Tento operační program je koncipován jako několik relativně samostatných programů, z nichž některé jsou přímo zaměřeny na podporu ICT.