Ke třetí vlně Alvina Tofflera

Když jsem v únoru představoval FIRST Innovation Park, místo programového manifestu jsem odkázal ty, které zajímá naše vize a sdílené hodnoty, na Třetí vlnu od Alvina Tofflera. Uznávaný americký futurolog v knize přirovnává neustálý a stále rychlejší příliv změn k vlně, které se buď můžeme snažit čelit anebo jejíž energii můžeme využít k pohybu vpřed.

100 tisíc Kč pro nejlepší spolupráci roku mezi VŠ a firmami

Do soutěže se mohou přihlásit projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jakéhokoli oboru, které byly ukončeny v roce 2009 a realizované ve spolupráci veřejné, státní či soukromé vysoké školy a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR, která projekt zadala a spolu/financovala. Vítězný projekt obdrží prémii ve výši 100 tisíc Kč, přihlášky můžete posílat do 30. června 2010.

Na druhý český BarCamp 26. června do Brna

Když toužebně vzhlížíme k místům jako Silicon Valley, někdy zapomínáme, že za svůj věhlas vděčí nejen špičkovým univerzitám, koncentraci aktivních investorů a hi-tech podnikatelům z různých koutů světa. K úspěšnosti firem a talentovaných studentů přispívá i stimulující kosmopolitní prostředí, kde se stále něco děje a kde se nabízejí časté příležitosti k osobní výměně zkušeností a […]

Dnes začal příjem žádostí o inovační vouchery

Ode dneška do 25. září 2009 přijímá Jihomoravské inovační centrum (JIC) žádosti o inovační vouchery na podporu výzkumné spolupráce mezi firmami a univerzitami. Pro malé a střední podniky (včetně OSVČ) z celé ČR se tak nabízí možnost získat jeden z 36 voucherů v hodnotě do 150 tisíc Kč na nákup výzkumných služeb od brněnských univerzit.

Inovační špička ledovce

Teprve šikovní doktorandi se stávají tvůrčím základem vědeckého výzkumu a teprve určitá část výsledků vědeckého výzkumu je vhodná ke komercializaci. Zdá se mi, že současné aktivity jsou zaměřeny na nastavování pravidel pro ty, kteří se dostali na vrchol. A byl bych raději, kdyby se připravoval horský průvodce umožňující, aby se co nejvíc průkopníků dostalo na pomyslné inovační hoře co nejvýš.

Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech IV

V posledním ze série článků se zaměříme na uplatnění ICT v zatím nezmíněných operačních programech jako je např. IOP, kde půjde o veřejné zakázky v objemu desítek až stovek miliónů Kč především pro dodavatele e-learning systémů. Desítky miliard Kč, které budou v následujících osmi letech do ICT uvolněny, by měl tento sektor pocítit.

Brnopolis

Před třemi měsíci jsme začali podporovat projekt Brnopolis, jehož cílem je vytvořit komunitu kreativní třídy se zájmem o mezinárodní rozvoj města Brna. Vytvořili jsme pro něj moderovaný weblog a připravujeme sérii setkání, které by měly společně sloužit jako „myšlenková laboratoř“ pro výměnu názorů, sběr konkrétních návrhů a námětů, příp. srovnávání zkušeností ze zahraničí.

Analýza komunikace výzkum-výroba

V ČR zatím bohužel nedošlo k intenzivnímu propojení výzkumu na vysokých školách s potřebami praxe průmyslových firem; mnoho vysokých škol se jen formálně zajímá o potenciální možné partnery, se kterými by bylo vhodné komunikovat o možností využití jejich výsledků výzkumu. Důsledkem nedostatečné komunikace mezi výzkumem a výrobou je i pokles počtu inovací a patentů v ČR.

Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech III

Ve 3. pokračování našeho hledání prostředků pro ICT firmy ve strukturálních fondech EU se dostáváme k nejzajímavějším programům, přes které bude rozdělováno 730 mld. Kč, což je cca 97 % všech prostředků alokovaných pro ČR pro období 2007-2013. Pro podnikatelské subjekty je přímo určen operační program Podnikání a inovace s cca 85 mld. Kč. Tento operační program je koncipován jako několik relativně samostatných programů, z nichž některé jsou přímo zaměřeny na podporu ICT.