Archiv pro měsíc: Září 2000

5. kolo průzkumu uživatelů Internetu v ČR (červen – červenec 2000)

Celkové údaje Průzkumu se zúčastnilo celkem 1463 respondentů, což v celkovém součtu čtyř kol již představuje 7770 vyplněných dotazníků. V porovnání s předchozím kolem průzkumu (podzim 1998) došlo u řady otázek k významným změnám. Za zmínku stojí především výraznější zastoupení žen a věkový posun na průměrný věk 30 let. Ještě významnější posuny byly zaznamenány u […]