CIP: nový program EU pro konkurenceschopnost a inovaci

18.1.2007, Rita Pužmanová

Rámcové programy EU pro výzkum a vývoj jsou již za dobu své více než dvacetileté existence dostatečně známy, ale o iniciativách v dalších oblastech podnikání ze strany EU se ví podstatně méně. V souvislosti s lisabonskou strategií, usilujííc o rozvoj evropské konkurenceschopnosti a inovací, navrhla Evropská komise nový rámcový program cíleně právě pro tyto oblasti.

Vedle FP7 proto poběží druhý, doplňkový rámcový program: pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP, Competetiveness and Innovation Programme) s rozpočtem 4,2 miliardy eur na léta 2007-2013. Ten má za cíl podpořit zatím nedostatečnou synergii mezi programy EU. Bude zahrnovat tři podprogramy: podnikání a inovace, podpora ICT a inteligentní energie. První z nich (s 3/5 podílem na rozpočtu CIP) se má věnovat podnikatelskému duchu (entrepreneurship), SME, promyslové konkurenceschopnosti a inovacím. Bude zahrnovat řadu existujících aktivit v oblasti inovací, jako IRC (Innovation Relay Centres), Innovation Trend Chart a následníky iniciativ Paxis a Gate2Growth.

Program na podporu ICT (ICT Policy Support Programme) má za cíl propagovat nasazení ICT v podnicích, správě a veřejném sektoru. Tyto aktivity se dosud financovaly v rámci programů eTEN, eContent a Modinis. Nový program má jen posílit synergie mezi stávajícími a bude rovněž prostředkem pro podpůrné aktivity v rámci nové iniciativy i2010. ICT je financováno především ze soukromého sektoru a pak prostředků jednotlivých členských zemí, ale podpora EU je směřována zejména na koordinaci, společný přístup, sdílení nejlepších postupů a vzájemně kompatibliní řešení v rámci EU.

Zpět na blog