Co bude dál kolem Internetu do škol?

3.9.2003, Jiří Peterka

Téměř rok šetřil NKÚ projekt Internet do škol, a teprve 12. srpna t.r. zveřejnil svůj kontrolní závěr. V návaznosti na něj podal sám NKÚ trestní oznámení na neznámého pachatele, kvůli podezření z porušování povinností při správě cizího majetku. Adresné oznámení podal i týdeník Respekt, jehož redaktorka navrhla stíhat přímo exministra školství Eduarda Zemana. Posléze se rozhoupalo i samotné MŠMT, které se přidalo k trestnímu oznámení NKÚ a navíc si ještě samo přisadilo, dalším trestním oznámením, na neznámého pachatele kvůli podezření z pletichy při veřejné soutěži.

Hlavní výtkou NKÚ přitom je nehospodárné využití nejméně 884 milionů Kč, v neprospěch celého projektu. Z toho ale připadá rozhodující část, 670 milionů, na vládou schválený přesun financí na platy učitelů. Dalších 150 milionů pak mělo být generálním dodavatelem „vyfakturováno s předstihem“, aby se zabránilo propadnutí těchto peněz zpět do státního rozpočtu, a o tuto částku měly být sníženy následné platby. To asi nebude v souladu s pravidly nakládání s rozpočtovými prostředky – ale je to skutečně to nejhorší, co se kolem projektu odehrálo? Co budou zkoumat ona trestní oznámení? Budou se zabývat také nejasnými vlastnickými vztahy v jedné půlce generálního dodavatele, kterou je Autocont OnLine?

Možná, ale podle mého názoru toho nejpodstatnějšího si zatím téměř nikdo nevšímá. Proč se s penězi, které vláda alokovala na celý projekt a jeho pětiletý provoz, vystačilo jen na 3 roky, a ještě s připojením 3620 škol místo všech cca 6000 škol? Je to polovina toto, co vláda chtěla, jak říká kontrolní závěr NKÚ, nebo je to dokonce čtyřikrát více, jak dnes stále tvrdí generální dodavatel, a jak po něm stereotypně papouškuje exministr Eduard Zeman, který realizační smlouvy s generálním dodavatelem podepisoval? Kdo rozhodl, že se místo přímého připojování škol k Internetu bude budovat nákladná celorepubliková páteřní síť (školský intranet), kterou stát do roku 2005 se vším všudy zaplatí, ale která je a nadále zůstane ve vlastnictví  generálního dodavatele? To se pak nelze moc divit, že se nedostalo na všechny školy, když se místo původního, vládou schváleného zadání, budovalo navíc ještě něco úplně jiného.

Bude se někdo odpovědný zabývat tím, proč vlastně došlo k tak zásadní koncepční změně v projektu a proč stát zaplatí soukromému subjektu všechny náklady na vybudování a provoz této sítě, za to že ji může po tři roky používat?  
A kromě toho: přemýšlí dnes někdo, co se stane v roce 2005, až skončí stávající etapa projektu a školy zjistí, že jim z projektu vlastně nic nepatří? Tedy kromě „drátů ve zdi“, které jsou součástí sítí LAN a patří školám. Stát sice má opci na darování tři roky starých počítačů (které nebudou průběžně nahrazovány novými, jak se naivně domnívá exministr Zeman), ale co bude se vším ostatním? Se servery, s veškerým softwarem, s aktivními prvky sítě, s připojením i s celým školským intranetem? Nebo třeba s doménou indos.cz? To všechno by mělo zůstat ve vlastnictví generálního dodavatele ….  Články autora o projektu “Internet do škol” naleznete na www.earchiv.cz.

Zpět na blog