Daňové zvýhodnění počítačů nebude

18.1.2007, Jiří Peterka

Poslanecká sněmovna minulý týden odmítla všechny návrhy na daňové zvýhodnění domácích počítačů.

Minulý týden se v Poslanecké sněmovně projednávala vládou předložená novela zákona o dani z příjmu (zákona č. 586/1992 Sb.). Sešlo se k ní mnoho pozměňovacích návrhů, přičemž většina z nich byla sestavena do jednoho velkého pozměňovacího balíku v rámci kterého se projednávala. Snah o daňové zvýhodnění domácích počítačů pro osobní použití se zde sešlo hned pět a byly projednávány v rámci bloku příznačně nazvaném „Připojení domácích počítačů na Internet“. Žádný z nich však neprošel, všechny byly smeteny ze stolu poměrně vysokým poměrem hlasů (v průměru cca 40 hlasů pro a 110 proti), negativní postoj měl prakticky u všech návrhů jak předkladatel novely (vláda) tak i parlamentní zpravodaj (poslanec Kocourek). Snahám podpořit rozvoj informačních technologií touto cestou, tedy firmou motivování domácích uživatelů, aby se sami postarali o svou informační gramotnost, je tedy (snad jen prozatím) odzvoněno. Jejich přijetí by se jistě projevilo i na výdajové stránce státního rozpočtu, který by nemusel sám tolik investovat do zvyšování informační gramotnosti, a nepřímo i do různých sociálních programů. Místo toho stát raději vybere více peněz od svých daňových poplatníků a pak sám rozhodne, zda a v jaké míře je bude investovat do informační gramotnosti svých občanů. Je zřejmě na místě domnívat se, že rozhodování poslanců probíhalo v kontextu schvalování rozpočtu, kde došlo k politické dohodě ČSSD a ODS, a faktické rozhodnutí o všech daňových aspektech padlo již tam.

Co bylo podstatou návrhů?

Všechny zamítnuté návrhy na daňové zvýhodnění domácích počítačů se týkaly jen jejich využití pro osobní účely, nikoli pro účely „výdělečné“ (pro podnikání a jinou výdělečnou činnost). Všechny počítaly s tím, že poplatník si bude moci odečítat od svého daňového základu určitou částku, po dobu nejvýše 3 let. Až na jednu výjimku se všechny návrhy týkaly zvýhodnění při nákupu nového počítače s možností připojení k Internetu, doloženou smlouvou o připojení s některým z providerů.

Návrh poslance Mlynáře, původně podaný samostatně (a neformálně označovaný jako „zákon o Home PC“ počítal s odpočtem až 1000,- měsíčně (resp. 12 tisíc za rok) po dobu tří let, počínaje zdaňovacím obdobím roku 2001. Neprošla ani „slabší“ varianta, kdy si místo částky 1000,- Kč mohl poplatník odečíst jen 700,- Kč

Návrh poslance Tlustého z ODS byl prakticky identický s původním návrhem poslance Mlynáře, ale počítal s možností využití již o rok dříve, za zdaňovací období roku 2000. Varianta od poslance Macháčka pak předpokládala nezávislost na počtu měsíců a dávala možnost odpočítat 9000,- za rok.

Zajímavý byl návrh poslance Sobotky (ČSSD), který chtěl daňově zvýhodnit připojení k Internetu jako takové, a ne pořízení (domácího) počítače. Podle tohoto návrhu si mohl daňový poplatník odpočítat od svého daňového základu částku 500,- Kč za měsíc, resp. 6000,- za rok, pokud používal počítač připojený k Internetu (bez ohledu na cenu počítače, jeho pořízení atd.). Zajímavostí tohoto návrhu bylo časové omezení, protože daňový poplatník mohl využít příslušné odpočty nejvýše po 3 po sobě jdoucí zdaňovací období. Ani tento návrh však neprošel.

Plný text jednotlivých návrhů lze nalézt na WWW PSP

Zpět na blog