Dnes začal příjem žádostí o inovační vouchery

12.9.2009, Vlastimil Veselý

Ode dneška do 25. září 2009 přijímá Jihomoravské inovační centrum (JIC) žádosti o inovační vouchery na podporu výzkumné spolupráce mezi firmami a univerzitami. Pro malé a střední podniky (včetně OSVČ) z celé ČR se tak nabízí možnost získat jeden z 36 voucherů v hodnotě do 150 tisíc Kč na nákup výzkumných služeb od brněnských univerzit.

Vývoj produktu, procesu nebo služby, testování a měření, studie proveditelnosti, přístup k výzkumnému zařízení, navrhování prototypů, analýza vhodnosti použití materiálu. design produktu, tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu, posouzení ekonomického dopadu, analýza trhu nebo marketingová strategie, inovační nebo technologický audit nebo vytvoření nového obchodního modelu jsou příklady záměrů, jejichž realizaci si můžete předjednat s pracovníkem VŠ.

Jeho nabídka na poskytnutí služby se pak přikládá k žádosti o inovační voucher. Jedna firma může podat maximálně jednu žádost. V případě převisu poptávky mají být vouchery přiděleny losem. Držitel voucheru univerzitě nejdříve zaplatí za službu a teprve poté mu je proplacena dotace. Realizace zakázek a proplacení dotací by měla probíhat od října 2009.

Pokud někomu připadá divné, že jsou do projektu zapojeny jen čtyři z brněnských univerzit (Masarykova univerzita, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, VUT a Veterinární a farmaceutická univerzita), má to svoji logiku, neboť právě tyto patří společně s městem Brnem (finanční garant inovačních voucherů – doplněno 5.8.2009) a Jihomoravským krajem (financuje většinu projektů Regionální inovační strategie) mezi právnické osoby sdružené v JIC. Podivnějším faktem je spíš to, že podmínkou dotace není žádná finanční spoluúčast žadatele, což i při malém podílu obvykle motivuje k smysluplnějšímu využití zdrojů.

Některým dalším projektům Regionální inovační strategie se budeme věnovat na weblogu Brnopolis.

Zpět na blog