Do druhé desítky

18.1.2007, Vlastimil Veselý

VIP Direct dnes otevírá druhou desítku vydání (pro pořádek připomínám, že první číslo VIP Direct dostali adresáti v březnu loňského roku a první WWW stránky VIP se staly součástí Sítě před čtyřmi roky). Jak jsem slíbil před prázdninami, od srpna přecházíme na měsíční interval zasílání, takže by jste měli dostávat do schránky ještě aktuálnější obraz o dění, které se ve VIP snažíme mapovat.

Úvodem srpna vznikla nová informační větev VIP věnovaná evropskému průzkumu rozvoje informační společnosti (projekt ESIS) v ČR. Říjnové vydání by mělo přinést první výsledky a doufáme, že i čtenáři VIP k nim přispějí svými tipy a návrhy.

Toto vydání VIP obsahuje odkazy na několik zahraničních studií, které jsme pro vás vybrali a zpřístupnili přímo ve VIP. Máme v plánu vám pravidelně nabízet další zajímavé studie ze zahraničí včetně českého komentáře. Předpokládáme, že tento typ informací ocení především zástupci komerčního sektoru, příp. velkých organizací, pro které se plánování Internet strategií stává nezbytností. Vzhledem k tomu, že příprava těchto materiálů vyžaduje přece jen nadstandardní úsilí, rozhodli jsme se zvýhodnit členy Centra pro elektronický obchod (CEO), které se na provozu VIP podílí. Některé dokumenty tohoto typu tak budou umístěny do uzavřené zóny VIP s omezeným přístupem (tyto dokumenty budou viditelně označeny). Členům CEO je od června též k dispozici moderovaná E-konference VIP Forum, ze které vám časem přiblížíme některé souhrnné informace.

Zpět na blog