Evropa nám vzkazuje: liberalizujte!

18.1.2007, Jiří Peterka

Od 22. do 24. listopadu se v Helsinkách konala prestižní konference EU s názvem IST 99 (Information Society Technologies programme), za účasti3500 delegátů i představitelů EU v čele s novým komisařem pro otázky informační společnosti Erkki Liikanenem (nástupce Martina Bangemanna). Kromě prezentace nejrůznějších projektů EU zde byly proneseny zajímavé výroky, odstartovány nové iniciativy, a vyhlášeny výsledky prestižních soutěží. Do ČR pak byl adresován vzkaz: liberalizujte telekomunikace, se stávajícími monopolními cenami se nikam nedostanete!

Konference IST (o technologiích pro budování tzv. informační společnosti) se ve finských Helsinkách určitě nekonala náhodou. Snad netřeba zdůrazňovat, že Finsko je v celé Evropě zřejmě nejdále v rozvoji telekomunikací, a především v nasazování informačních a komunikačních technologií do všech oblastí lidského života (např. 60 procent Finů alespoň jednou týdně pracuje s Internetem).

Důvod naznačil finský ministr průmyslu a dopravy ve své zahajovací řeči, když řekl:

„Nemáme další přírodní zdroje, ze kterých bychom mohli čerpat a tím dosahovat dalšího rozvoje. Místo toho musíme sázet na technologie a na lidi, investovat do vzdělání a do informační společnosti ….“.


Pro Finy je to priorita, pro nás ….

Podstatné je tedy to, že ve Finsku považují nejvyšší státní orgány rozvoj telekomunikací, IT i IS za prioritu, a také se podle toho chovají. S tím bohužel ostře kontrastuje naše domácí realita – máme sice vypracovanou základní koncepci (Státní informační politiku), ale na její praktickou realizaci nejsou v návrhu rozpočtu uvažovány žádné finanční prostředky (viz tento článek, publikovaný přesně v den zahájení konference IST). Jiným důkazem toho, že u nás nepovažujeme ani rozvoj telekomunikací, ani otázky budování informační společnosti za něco důležitého či dokonce prioritního, je nedávno zveřejněný dokument „Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky České republiky“. V tomto dokumentu se slovo „telekomunikace“ nevyskytuje vůbec, a o budování informační společnosti se hovoří jen zcela marginálně, v souvislosti s harmonizací legislativy a přijetím zákonů o svobodě informací a o elektronickém postupu.


Bangemannův nástupce je z Finska

Volba Helsink coby místa konání konference určitě souvisí i s další skutečností – s tím, že v září t.r. byla konečně ustavena nová Evropská komise v čele s Romanem Prodim. Jedním z 19 komisařů se v rámci jeho kabinetu stal i fin Erkki Liikanen, který dostal na starosti právě oblast rozvoje informační společnosti – čím se vlastně stal nástupcem komisaře Martina Bangemanna, který měl tuto oblast na starosti až do nepříliš dávné doby (a byl vedoucím kolektivu který vypracoval základní koncepci EU v oblasti IS, označovanou neformálně jako tzv. Bangemannova zpráva).

Komisař Liikanen měl na konferenci IST několik zásadních proslovů. Prvním byla jeho řeč při zahájení konference, ve které zdůraznil, jak velkou váhu přikládá EK celé oblasti budování informační společnosti. Symbolizuje to tato jeho věta:

„Informační společnost je klíčem k naší budoucnosti: k zaměstnanosti, dalšímu rozvoji i kvalitě života“.

Své vystoupení pak zakončil touto větou:

„Evropa je právě na rozhraní. Mnoho již bylo dosaženo, ale je zapotřebí upevnit naše pozice a urychlit přechod k nové ekonomice. Nedokážeme-li to, ohrozíme tím budoucnost celé Evropy. Za několik let – v některých oblastech za několik měsíců – již nebudeme mít šanci (v originále: uzavře se naše „window of opportunity, doslova „okno příležitosti“). Proto potřebujeme novou iniciativu v oblasti budování informační společnosti“.


Iniciativa eEurope

Nová iniciativa, na kterou komisař Liikanen narážel, se bude jmenovat eEurope, a měl by ji vyhlásit sám předseda EK Romano Prodi, v prosinci na celoevropském summitu v Helsinkách (kde se sejdou nejvyšší představitelé zemí Evropy). Podrobnosti dosud nejsou známy, ale z toho co pan Liikanen byl ochoten naznačit, vyplývá že půjde o dosažení toho, aby „v Evropě byl každý on-line“ – každý občan, každá firma, každý úřad, a to co nejrychleji to bude možné. Hlavní důraz by přitom měl být kladen na:

  • rychlejší a lacinější přístup k Internetu

  • rozvoj „digitální vzdělanosti“ Evropanů

  • efektivnější fungování kapitálových trhů, zejména se zaměřením na venture kapitál

  • intenzivnější využívání digitálních technologií veřejným sektorem


Co Liikanen vzkazuje do ČR?

Komisař Liikanen uspořádal také tiskovou konferenci, na které odpovídal na dotazy novinářů. Když jsem se jej zeptal, co by vzkázal zemím bývalé střední a východní Evropy (a hlavně do ČR), odpověděl velmi zasvěceně:

„liberalizujte svůj telekomunikační trh. Jinak se s vašimi monopolními cenami nikam nedostanete“.


Evropské forum investorů

Souběžně s konferencí IST se v Helsinkách konalo i setkání investorů, s názvem European Investment Forum. Jeho cílem bylo dát dohromady společenství finančníků a podnikatelů, seznámit je se stavem a výsledky evropských vědeckovýzkumných projektů, a v neposlední řadě najít nezbytné financování pro prosazení výsledků nejrůznějších výzkumných projektů do praxe.

Jednání fóra zahájil sám komisař Liikanen, který zdůraznil že je třeba odbourat překážky bránící rozvoji kapitálových trhů a podpořit rozvoj podnikání. Řekl, že ačkoli se zde rizikový kapitál rozvíjí poměrně rychle, má Evropa v tomto směru stále ještě velký odstup za USA.


Iniciativa Global Cities

Jednou ze zbrusu nových iniciativ, které byly odstartovány přímo na konferenci IST v Helsinkách, byla iniciativa „Global Cities Dialogue“ Vychází z toho, že budování informační společnosti klade velké a náročné úkoly i na města coby společenství, ve kterých žijí velké počty lidí – a tak i tato města musí řešit mnohgo problémů spojených s budováním informační společnosti. Iniciativa „Global Cities Dialogue“ jim v tom má pomoci. Akci opět zahájil komisař Liikanen, který ve svém proslovu zdůraznil významnou roli regionálních autorit obecně, i roli starostů měst při prosazování nejrůznějších aspektů informační společnosti, včetně aspektů sociálních a kulturních.

Iniciativa „Global Cities Dialogue“, ke které se hned na místě přihlásili mj. starostové Helsink, Stockholmu, Říma, Barcelony, Buenos Aires, a dalších, navazuje na program Telecities), a Stockholm Challenge Award, za podpory centra EU Information Society Activities Centre.


Ceny Europrix a IST

Přímo na konferenci IST v Helsinkách byly vyhlášeny výsledky dvou prestižních soutěží. Jednou z nich byla soutěž s příznačným názvem „European IST Prize“ (zde a zde), koncipovaná jako soutěž konkrétních produktů. Tři hlavní ceny si odnesly švédské firmy, pro nás ale je potěšující že mezi 25 oceněnými exponáty byly i 3

produkty českých firem, konkrétně:

  • Secure4U – The Application Firewall, firmy Advanced Computer research Praha s.r.o.

  • Sign Box, firmy Immobiliser Central Europe (jde o řešení s podpisem zabezpečených fotografií, vyznamenané již Křišťálovým diskem na Invexu)

  • IRS – Integrated Rescue Services firmy MEDIUM SOFT a.s.

(tyto tři oceněné produkty budou české veřejnosti představeny na tiskové konferenci dne 2.12. v Praze)

Další prestižní soutěž se jmenovala EuroPrix, a byla věnována multimédiím.

Vyhlášení jejích výsledků proběhlo v předvečer konference ve městě Tampere, a mezi oceněnými produkty bohužel nebyl žádný tuzemské provenience.


Tento článek může být volně šířen, pokud se tak děje pro studijní účely, na nevýdělečném základě a se zachováním tohoto dovětku. Podrobnosti hledejte na adrese http://ksi.ms.mff.cuni.cz/~peterka/archiv/copyleft.htm

Zpět na blog