Evropská IST Prize podesáté

18.1.2007, Vlastimil Veselý

V letošním roce byly již podesáté vyhlášeny evropské ceny za inovační produkty v oblasti technologií informační společnosti – European IST Prize. Kulaté jubileum láká k bilancování, pojďme se tedy podívat blíže na celkové výsledky a na úspěšnost českých inovačních firem v evropské konkurenci.

Do soutěže, organizované Euro-CASE (Evropská rada aplikovaných věd, technologií a inženýrství) za přispění Evropské komise, se může přihlásit jakákoli organizace (firma, univerzita), která vytváří a proměňuje inovativní ideje v produkty s vysokým tržním potenciálem a aplikovatelností v průmyslu a ve společnosti. Nejde tedy jen o ocenění vynikajících teoretických myšlenek, ale především o jejich praktické uplatnění na trhu a související pozitivní dopady na společnost (zaměstnanost, vytváření nových trhů, zvyšování globální konkurenceschopnosti, atd.). Při příležitosti každoroční celoevropské IST konference je vyhlašováno 70 nominovaných, z nichž 20 se stane vítězi a tři z nich získají tzv. Grand Prize (každá v hodnotě 200 tis. EUR). Všichni vítězové mají možnost vystavit své produkty v European IST Prize Winners Village. Tentokrát byla „technologické vesnička“ postavena v holandském Haagu.

V letech 1995 až 2004 podalo do soutěže přihlášku 3145 firem z 33 zemí, z nichž vzešlo 220 vítězů European IST Prize a 27 firem získalo titul European IST Grand Prize Winner (ti letošní tři nejlepší budou vyhlášeni v lednu 2005). Dle organizátorů vytvoří každý vítěz v průměru 25 nových pracovních míst ročně a každý druhý rok zdvojnásobí svůj obrat. 80% vítězů je z řad malých a středních podniků (SME).

V letošním roce podalo přihlášku do soutěže 430 kandidátů ze 29 zemí, nejsilnějším zastoupením se může chlubit Francie s 59 přihláškami a Nizozemí se 47 kandidáty. Mezi sedmdesátku nominovaných se probojovaly i dvě české firmy – e-FRACTAL a Software602, mezi nejlepší dvacítku se však nedostaly. Z vítězných produktů nás zaujala například multimediální myš pro slepé, umožňující „vidět“ obrázky špičkami prstů, od izraelské firmy VirTouch; bezdotyková „chytrá karta“ s integrovanou PIN klávesnicí pro bezpečnou identifikaci od švédské firmy Cypak a v neposlední řadě 3D projektor umožňující pohyb uvnitř obrazu od finské firmy FogScreen. Nejvíce projektů bylo oceněno z oblasti grafiky (7), bezpečnosti (5), virtuální reality (2) a internetových technologií (2).

Při pohledu na celkové počty vítězů v posledním desetiletí je vidět velký rozdíl mezi dvěmi skupinami zemí – tabulku s přehledem vedou Francie a Německo, přes průměr dvou vítězství ročně se přehouply ještě Velká Británie a Švédsko. Zbytek Evropy následuje až se značným odstupem (více v přehledové tabulce níže). ČR vychází ze srovnání velmi dobře jako jednoznačně nejúspěšnější ze všech nových členských zemí. Dělí se o šestou příčku s Finskem a Nizozemím, nemohou se však na rozdíl od nich pochlubit ziskem Grand Prize. Pro úplnost uveďme všech „osm statečných“ českých firem – Hydroinform, Simone Research Group, AEC, DECROS (v prosinci 2001 se firma spojila s ICZ), Immobiliser Central Europe, Medium Soft, Sandbox Security (na počátku roku 2002 koupena firmou Securitae) a UNIS.

Pokud se na vývoj českých úspěchů podíváme podrobněji, zjistíme, že všechny byly dosaženy do roku 2000. S výjimkou jediného rumunského vítěze (2002) to platí i pro ostatní nové členské země. Jsou poslední čtyři ročníky soutěže odrazem toho, jak je na tom v těchto státech ekonomické a společenské prostředí s prioritami svého rozvoje? Nebo dříve věnovala výběrová komise více pozornosti přistupujícím zemím? Respektive, zaslouží si to produkty odtud pocházející a nebo je důležitější výsledky politicky zohledňovat?

Počet držitelů titulu IST Prize Winner dle jednotlivých zemí:

Země 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Celkem
FR

6*

5

2

3

7

4*

3

4

7

41

DE

1

4

3*

5

3

5*

10

3*

3

0

37

UK

5

6*

1

2

2

2*

1

2

2*

3

26

SE

2

2

2*

5***

1

5*

3

2

22

IL

1*

1

1

1

1

1

2*

1

9

CZ

1

1

2

3

1

8

FI

2*

1

1

1

1

2

8

NL

3*

1

2*

1

1

8

DK

1

2*

1

1

1*

1*

7

CH

1

1

1*

1

1

2*

7

IE

3

1

1

1

1

7

NO

1*

1

1

1*

2

1

7

ES

1*

1

1

1

2

6

HU

1

3

1

1

6

BE

1

2

1

1

5

IT

1

1

1

1

4

GR

1

1

1*

3

AT

1

1

2

BG

1

1

2

PL

1

1

2

LV

1

1

RO

1

1

SI

1

1

Pozn.: počet hvězdiček * označuje počet držitelů Grand Prize.
Pozn.2: V roce 2000 se změnil princip označování vítězů, kteří jsou nyní vyhlašováni jako držitelé titulu pro rok následující. Tzn., že letošní vítězové jsou „2005 IST Prize Winners“.

Zpět na blog