Evropský výzkum: Spolupráce, myšlenky, lidé a kapacity

12.1.2007, Vlastimil Veselý

6. dubna zveřejnila Evropská komise návrh 7. rámcového programu (FP7) – hlavního nástroje EU pro financování výzkumu a vývoje. Koncem léta bude předložen ke schválení Evropské radě a parlamentu a poprvé budou moci finální podobu ovlivnit i čeští zákonodárci. Návrh je tentokrát sedmiletý (2007-2013, dříve býval pětiletý) a předkládá novou strukturu založenou na programech Cooperation (Spolupráce), Ideas (Myšlenky, nápady), People (Lidé) a Capacities (Kapacity) s celkovým rozpočtem 73 mld EUR.

V rámci těchto čtyř programů se Cooperation zaměřuje na mezinárodní aplikovaný výzkum; Ideas pokrývá základní výzkum implementovaný prostřednictvím European Research Council (ERC); People zahrnuje profesionální rozvoj a mobilitu výzkumných pracovníků; Capacities pak podporu pro výzkumné infrastrukturu, tzv. znalostní regiony a oblast malých a středních firem.

Informační a komunikační technologie jsou jednou z devíti tématických oblastí výzkumné spolupráce v rámci Cooperation s největším rozpočtem (skoro 13 mld EUR). Další tvoří zdraví; potraviny, zemědělství a biotechnologie (v FP6 tvořily společnou prioritu s genomikou a zdravím); nanotechnologie a nové materiály; energie; životní prostředí; doprava; socio-ekonomické a humanitní vědy; bezpečnost a výzkum vesmíru.

Typy projektů se nebudou příliš lišit od těch v FP6, avšak návrh zmiňuje významné zjednodušení administrativních a finančních pravidel a postupů – jednodušší finanční nástroje, méně byrokratický jazyk, snížení počtu a velikosti dokumentů a předběžných kontrol (před tím, než je projekt schválen). Pokud se toto podaří opravdu naplnit v praxi, FP7 bude znamenat kvalitativně novou éru pro financování mezinárodního výzkumu vývoje, především u malých a středních firem, které současné podmínky FP6 tvrdě kritizují.

Zpět na blog