Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech II

29.3.2007, Vít Skála

V dnešním pokračování se zaměříme na rozbor programů a opatření týkajících se projektů realizovaných v hlavním městě Praze. V níže uvedeném přehledu jsou pouze ta opatření, která jsou přímo zaměřena na projekty ICT nebo v nich hrají samostatné ICT projekty významnou roli. V menší míře se mohou ICT uplatnit i v ostatních opatřeních, neboť podpora ICT se jako horizontální priorita line všemi programy.

Pod názvem opatření uvádím typy projektů, které bude možné v rámci tohoto opatření financovat a finanční prostředky, které jsou na danou prioritu k dispozici.

Operační program Konkurenceschopnost … „tvrdé“ investiční projekty

Priorita I – Dostupnost a prostředí

Opatření 1.3

 • Rozvoj a dostupnost ICT služeb
 • tvorba vysokorychlostních internetových přípojek domácností a menších firem
 • vývoj produktů a služeb (aplikace) pro občany v oblasti e-health, e-government, e-learning, e-inclusion
 • vývoj produktů a služeb (aplikace) pro malé a střední podniky (e-obchod, e-learning)

Na celou prioritu 1 bude k dispozici cca 264 mil. euro na 7 let. Na ICT však půjde menší část z této částky.

Priorita II – Inovace a podnikání
Opatření 2.1

 • Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
 • tvorba vysokorychlostních datových sítí propojující výzkumná střediska
 • vybavení výzkumných středisek, vědeckých a technologických parků

Na celou prioritu 2 bude k dispozici cca 69 mil. euro na 7 let.

Operační program Adaptibilita … „měkké“ vzdělávací projekty

Prioritní osa I – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

 • realizace vzdělávacích programů a kurzů v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • vzdělávání a odborná příprava pracovníků veřejné správy
 • aktivity zaměřené na rozvoj e-governmentu a rozšíření elektronické komunikace občanů s úřady
 • vybavení center a organizací poskytujících další vzdělávání především informačními a telekomunikačními technologiemi pro zajištění multimediální výuky
 • vybavení veřejné správy informačními a komunikačními technologiemi

Na tuto osu bude k dispozici cca 54 mil. euro na 7 let. Na investice bude možné použít max. 10 % z této alokace. Zbylá část prostředků bude použita v rámci tzv. měkkých aktivit, tj. financování lidských zdrojů, propagace, atd. V rámci této priority bude možné získat dotaci až 100 % celkových nákladů projektu!

Prioritní osa III – Modernizace počátečního vzdělávání

 • rozvíjení spolupráce škol s podniky z praxe
 • podpora odpoledních vzdělávacích programů SŠ a VOŠ v oblasti počítačové gramotnosti
 • zvyšování počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků

Na celou prioritu 2 bude k dispozici cca 41,3 mil. euro na 7 let. V této prioritě nebudou komerční subjekty oprávněnými žadateli.

V dalším pokračování se budu věnovat OP pro ostatní kraje ČR.

Zpět na blog