Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech

27.2.2007, Vít Skála

1. ledna 2007 začalo nové sedmileté programovací období EU, ve kterém má ČR možnost ze strukturálních fondů EU a kohezního fondu získat celkem cca 770 mld. Kč, tj. 100 mld. ročně. Prioritou, která se průřezově táhne téměř všemi opatřeními, je rozvoj ICT.

První důležitý fakt je, že 97 % výše uvedených prostředků je určeno pro území celé ČR mimo hlavního města Prahy. Do Prahy je alokováno pouze 1,6 % z celkového finančního objemu v rámci dvou programů, a to Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Dalších 14 operačních programů (OP), o kterých se hodně mluví (včetně Operačního Programu Podnikání a Inovace – OPPI), je určeno právě pro území mimo hlavního města Prahy. Zvláště pro firmy sídlící v Praze je však důležité vědět, že pro čerpání prostředků není rozhodující sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Tzn. když pražská firma realizuje projekt např. v Ústeckém kraji, je oprávněným žadatelem v odpovídajícím OP pro tento region.

Další podstatná skutečnost je, že u komerčních projektů bude vždy nutná spoluúčast žadatele a dotace v tomto případě zpravidla nepřesáhne 50 % celkových nákladů projektu. U velkých firem, které jsou v některých opatřeních též oprávněným žadatelem, je výše dotace ještě nižší. (cca 30 %)

I z tohoto důvodu může být pro mnoho firem zajímavější dostat se k evropským penězům jiným způsobem. V řadě opatření nejsou komerční firmy oprávněným žadatelem, předmětem těchto projektů však budou projekty přímo zaměřené na pořízení a implementaci informačního systému, hardwaru nebo speciálních aplikací. Bude se jednat převážně o projekty v oblasti e-government, e-health, e-inclusion. Úspěšný žadatel (např. obec, krajský úřad, státní instituce) vypíše výběrové řízení na realizaci zakázky. Vítěz této zakázky (ICT firma) pak bude zakázku realizovat a bude jí mít uhrazenu ve 100 % výši včetně možnosti zahrnutí zisku. Na rozdíl od projektů, kde je firma žadatelem, a ve kterých není možné zisk kalkulovat.

Jinými slovy, pro firmy se vyplatí být žadatelem u projektů, v jejichž rámci zlepší vlastní vybavení, zavedou nové postupy, pořídí nové technologie. Pro zvýšení prodeje vlastních produktů a služeb, pro získání nových zakázek je vhodnější stát se dodavatelem v rámci projektu jiného subjektu.

V dalším článku se zaměřím na rozbor konkrétních operačních programů a opatření z pohledu využití ICT.

Zpět na blog