Katastrem nemovitostí online proti korupci

18.1.2007, Jiří Peterka

Od nového roku lze získávat informace z katastru nemovitostí dalším způsobem – formou tzv. „nahlížení do katastru“. Od stávajícího „dálkového přístupu“ se liší zejména v tom, že je úplně zdarma a bez předchozí registrace. Na druhé straně rozsah informací, které lze skrze „nahlížení“ získat, je menší než u placeného „dálkového přístupu“: lze zjistit pouze to, kdo je vlastníkem konkrétní budovy či parcely, a v jakém stavu se nachází konkrétní žádosti o vklad a další úkony.

Možnost nahlížení do katastru provozuje Český úřad katastrální a zeměměřičský na svých stránkách a ve své doméně (na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz), a je prezentována i na Portálu veřejné správy (formou odkazu). Zpřístupnění katastru nemovitostí po Internetu přitom bylo jedním z mála prioritních úkolů dřívější Státní informační politiky (SIP), na které zbyly peníze i v „chudých letech“. Například v roce 2002, kdy se na mnohé další projekty vůbec nedostalo, získal katastr nemovitostí 118 milionů korun (byť požadoval 231,392 mil. Kč). V té době přitom již katastr nabízel tzv. dálkový přístup, poskytující sice plné spektrum služeb, ale jen za úplatu (a to nemalou, 50 korun za započatou stránku A4). Ten, kdo si za výstupy zaplatil, navíc po předchozí registraci, však narazil na to, že získané výstupy měly jen neformální statut, tj. byly právně nezávazné – a tudíž nepoužitelné jako podklady pro jakékoli další řízení. Reakce veřejnosti na takovouto službu proto nebyla nijak nadšená.

Nynější možnost nahlížení do katastru je ale již „o něčem jiném“. Statut výstupů je sice stále neformální, ale za poskytnuté informace a služby se již nic neplatí, a ani není nutné se nijak registrovat. Jde tedy o obdobný princip jako u internetového obchodního rejstříku: kdo se chce na něco podívat, něco si zjistit atd., může tak činit okamžitě, snadno, rychle a zdarma. Pokud ovšem potřebuje „právně závazné výstupy“, musí využít klasickou „papírovou“ cestu.

Podrobnější recenzi toho, co služba „nahlížení do katastru nemovitostí“ nabízí, najdete v tomto mém článku na Lupě.

Zajímavostí, kterou při představování nové služby velmi akcentoval ministr Mlynář, je „protikorupční efekt“ této služby. Ještě nepříliš dávno se různě spekulovalo o úplatcích, které je nutné dát, aby příslušný vklad byl vyřízen v rozumném čase, a nebyl odložen na předlouhé měsíce. Pravdou je, že dosud nebylo nijak „vidět“ na to, jak jsou jednotlivá podání vyřizována, v jakém pořadí. Nyní to ale viditelné je, a to komukoli kdo o to má zájem. Stačí si nechat vypsat všechna podání z určitého dne, či podání těsně „před“ a „za“ konkrétním podáním, a hned je vidět, v jakém stavu je jejich vyřizování. To by skutečně mohlo působit proti tomu, aby některá podání měla při svém vyřizování „vyšší prioritu“, a jiná nikoli ….

Zpět na blog