Kdy se vyplatí e-aukce

18.1.2007, Dalibor Wijas

Nejdůležitější pro rozhodování, zda-li vůbec tuto formu vyjednávání při nákupu zvolit, je zvážení následujících okolností:

1. Objem – musí být atraktivní pro dodavatele, aby se o zakázku „poprali“. Je také důležitý pro odběratele, aby se e-aukce ekonomicky vyplatila – náklady na ni by měly být nižší než dosažené přínosy, tedy zejména uspořené prostředky. Podle našich zkušeností je v druhém aspektu hranice „rentability“ někde kolem 1 mil. Kč, ale hodně záleží na sortimentu.

2. Konkurence – další nutná podmínka – když nebudete mít několik (aspoň 3) různých potenciálních dodavatelů nabízejících to samé zboží, nemá e-aukce smysl. Důležité je také to, aby mezi účastníky e-aukce nehrozila kartelová dohoda. Tady je naopak výhoda e-aukce oproti aukci pořádané sezváním dodavatelů na jedno místo – v e-aukci o sobě dodavatelé navzájem vůbec nemusí vědět a riziko jejich domluvy na bojkotování aukce se snižuje na minimum.

3. Obchodní podmínky – musí se srovnat na stejnou úroveň. Máme sice zkušenosti i s aukcemi, kde byly součástí aukcionovanych položek obchodní podmínky, např. splatnost nebo dodací lhůta, ale celá aukce se tím značně zesložiťuje a výsledek se stejně musí složité přepočítávat na peníze nebo naopak cena se musí přepočítávat přes váhy a různé stupnice na body a až celkové bodové ohodnocení určuje pořadí. Nedoporučují tento postup.

Nejjednodušší a nejefektivnější je nadiktovat obchodní podmínky, přes které nejede vlak (samozřejmě se znalostí situace na trhu) a v aukci vyjednávat pouze cenu.

4. Nakupované zboží – kromě nutnosti mít více dodavatelů toho samého zboží, je pro úspěch v e-aukci nutné zajistit, aby zboží nabízené jednotlivými dodavateli bylo srovnatelné. To je velmi důležité – e-aukce neumí zohlednit různou kvalitu zboží, reference, budování dlouhodobých vztahů s dodavateli apod. To vše si musíte ujasnit, než do aukce jdete. Opět doporučuji maximální jednoduchost – i na počtu položek záleží – dělat e-aukci, kde se v reálném čase naceňuje víc než 50 položek je cesta k neúspěchu a ztrátě, protože pravděpodobnost komplikací u dodavatele je v tomto případě vysoká.

Z výše uvedeného vyplývá, že e-aukce se nehodí na každý nákup. Je nutné pečlivě zvážit, co od výběru dodavatele očekáváte. Určitě víte, že nic není černobílé a dosažení nejnižší možné ceny nemusí být ta správná výhra.

Když se rozhodnete pro e-aukci, doporučují pro začátek vybrat vhodný případ – tedy nákup, který splňuje výše uvedené požadavky na 100%. To ale znamená, že e-aukci nelze zkoušet na něčem malém nebo méně významném – tím byste si akorát dokázali, že tudy cesta nevede.

Významným faktorem, který ovlivňuje výsledek aukce je zkušenost firmy, která zajišťuje e-aukci. Mám zejména na myslí schopnost přizpůsobit její organizací konkrétní situaci. Velkou roli hraje znalost trhu s danou komoditou a psychologie chování lidí na straně dodavatele. Tato firma by Vám měla pomoci i s výběrem vhodného případu pro nákup formou e-aukce.

Dodávám, že zajištění úspěšně e-aukce jsou z 80% přípravné organizační práce, z 10% příprava software a z 10% dohled nad samotnou on-line aukcí. Pouze za předpokladu splnění výše zmíněných základních požadavků a provedení kvalitní přípravy může být výsledkem e-aukce výrazná úspora.

Zpět na blog