Po osmi letech VIP

18.1.2007, Vlastimil Veselý

Šestou desítku vydání newsletteru VIP Direct uzavíráme v prázdninové době a v průběhu příprav změn, které chystáme na devátý rok provozu. K pravidelné úpravě designu přibude užší provázání všech tří našich služeb, tedy web archivu, newsletteru a moderované e-konference VIP Forum. Rád bych však obrátil vaši pozornost k budoucímu obsahu a zaměření VIP.

Ti, kteří nás sledujete delší dobu, si možná vzpomenete na podzim 1998, kdy se v naší komunitě zrodilo neziskové sdružení organizací i jednotlivců – Centrum pro elektronický obchod (CEO), jehož výkonné radě jsem měl čest tři roky předsedat. Společně s CEO jsme ve VIP realizovali Evropský průzkum rozvoje informační společnosti (ESIS) a uspořádali několik setkání členů věnovaných např. platebním kartám, Zelené knize pro elektronický obchod apod. Chtěl bych tímto veřejně poděkovat všem radním i řadovým členům CEO, kteří pomohli centrum od nuly vybudovat a učinit z něj důvěryhodného partnera pro státní správu a podobná centra v zahraničí. Mé díky patří především Jiřímu Peterkovi a Lubomíru Karpeckému za to, co pro CEO nezištně udělali, a podobně pak Vítu Skálovi za to, že se loni ujmul kormidla pro další období.

V září 1999 stál VIP rovněž u zrodu českého First Tuesday, které se stalo v dalších letech mým osudem a růst jehož aktivit a zájmu o ně překonal mé původní představy. Společně s Ondřejem Bartošem jsme měli možnost zblízka sledovat vzestupy i pády technologických firem a některých našich kolegů v mezinárodní First Tuesday síti. Za téměř čtyři roky jsme v Praze a Brně uspořádali přes stovku neformálních setkání, seminářů, konferencí a dalších typů akcí, na které zavítalo téměř pět tisíc unikátních návštěvníků. Snažil jsem se, a je to mým záměrem i do budoucna, aby online služby VIP byly přirozeným doplňkem živých akcí First Tuesday a aby klíčová témata a diskuse v nich mohly doznívat nebo být načaty.

Rád bych nabídnul VIP jako otevřené komunikační a publikační místo (park) pro přemýšlivé a aktivní lidi, které zajímají souvislosti propojeného světa technologií a srovnávání faktů, ať už jsou členem kterékoliv komunity, asociace, sdružení nebo mají jen zájem sledovat s námi a vámi to, co mění naše pracovní a osobní životy a způsoby, jakými se dorozumíváme, sdružujeme a učíme být připraveni na změny, na budoucnost.

Inovace je proces přeměny nápadu v nové nebo zlepšené řešení. Budu rád, když nám dáte vědět, kudy by se First Tuesday i VIP měly vydat v příštích měsících, aby byly inspirací pro vaše inovace, aby lépe uspokojovaly vaše zájmy a potřeby. Jen s vámi budou mít smysl.

Zpět na blog