Proč se First Tuesday CZ rozdělilo, ale nerozpadlo

1.2.2004, Vlastimil Veselý

Ve zprávě, kterou jsme za First Tuesday CZ posílali před Vánoci, jsme s Ondřejem Bartošem oznámili, že od nového roku již nebudeme používat značku First Tuesday CZ a že naše (dříve společné) aktivity přejdou pod značky FIRST Innovation Park a Tuesday Business Network se specializacemi, které představíme v prvním lednovém mailu. Tak se také před pár dny stalo. Od té doby jste možná již někteří četli několik senzaceplných komentářů s bombastickými titulky o rozpadu a snad i konci setkávání First Tuesday v ČR. Abych tedy předešel opakovanému vysvětlování toho, co se vlastně změnilo a nezměnilo, zkusím shrnout hlavní fakta a podat svůj pohled (jako zainteresované osoby samozřejmě subjektivní).

Jak to bylo dřív

Všechny aktivity, které jsme dělali pod společnou značkou First Tuesday CZ, realizovaly dvě servisní firmy – Credo Int. Ondřeje Bartoše a VIP park na mé straně. Důvody pro tento nestandardní postup byly historické a souvisely s licenčními pravidly v síti First Tuesday. Obě firmy sdílely v rámci společného podnikání veškeré výnosy a náklady z First Tuesday CZ aktivit, přičemž každá z firem garantovala realizaci jednotlivých typů aktivit (různé typy pořádaných akcí, soutěže, konzultace, průzkumy, evropské projekty, online služby) i interních procesů. Jakmile pominulo omezení ze strany globální sítě, začali jsme s Ondřejem směřovat k integraci aktivit do jednoho společného ekonomického subjektu.

Co se vlastně změnilo

K tomu nakonec nedošlo, neboť se ukázalo, že máme rozdílné představy např. o celkovém rozsahu a typu aktivit a s tím souvisejícím tempu růstu firmy. To se někdy stává. Kromě vzniku nových značek to fakticky neznamená dramatickou změnu, neboť obě firmy si jednoduše ponechaly takové typy aktivit, které stejně již dříve realizovaly a které teď budou samostatně a komplementárně rozvíjet.

Placené členství na obou stranách

Možná důležitější změnou, než ponechání aktivit ve dvou firmách fungujícími pod již samostanými značkami, je přechod na placené členství – a to na obou stranách. Pro sponzory, partnery a nejaktivnější návštěvníky akcí First Tuesday CZ, s nimiž jsme měli možnost být pravidelně ve styku, to není velké překvapení, neboť tento krok jsme zvažovali a s některými diskutovali již dva roky. Možná jsme s ním měli přijít i dřív, protože předchozí model existence na bázi neformalizované účasti v komunitě, kde skoro všechny náklady pokrývají partneři, sponzoři a naše dvě servisní organizace, byl i pro jiné země First Tuesday sítě dlouhodobě neudržitelný. Rok 2002 to jednoznačně ukázal.

V případě VIP park jsme tedy zavedli od roku 2004 koncept firemního členství FIRST Innovation Park s paušálním ročním poplatkem 18 tisíc Kč za portfolio služeb, jejichž základní přehled můžete najít zde. Zájemci si mohou napsat o podrobnější informace a plán nejbližších aktivit na email FIRST@park.cz.

Jak to bude dál

Již delší dobu bylo zřejmé, že rozvoj aktivit First Tuesday se může dále ubírat buď cestou ambicióznějšího „všeobjímajícího“ modelu ve stylu obchodní komory (s možnostmi křížového marketingu, věrnostních programů, ale s většími nároky na zdroje) nebo cestou specializace a upevnění pozice v tržní nice. VIP park zvolil tu druhou cestu se zaměřením na mezinárodní ICT projekty spolufinancované mj. z fondů EU, protože si s kolegy myslíme, že by české firmy mohly být v této oblasti daleko aktivnější a úspěšnější, než tomu je doposud, a protože jim v této oblasti můžeme pomoci.

Zůstáváme nadále členem globální sítě First Tuesday, firemní členové FIRST Innovation Park budou moci navíc využívat našeho statutu „národního multiplikátoru pro evropské IST projekty“ nejen v rámci ČR, ale i ve spolupráci s podobnými kontaktními body na Slovensku, v Maďarsku a v některých zemích EU. Na druhé straně se nebudeme angažovat v provozování podnikatelských inkubátorů nebo majetkově vstupovat do investičních fondů. Chceme si zachovat nezávislost a spolupracovat se všemi dalšími mediátory trhu podporujícími technologické inovace, kde to bude dávat smysl oběma stranám. Koho zajímá naše vize a sdílené hodnoty, nabízím místo programového manifestu přečíst si Třetí vlnu od Alvina Tofflera, Release 2.1 od Esther Dyson anebo několik posledních úvodníků VIP Direct, kde jsem se pokusil naznačit, kam bychom rádi směřovali.

First Tuesday již nejsou jen akce

Konec aktivit First Tuesday u nás rozhodně nehrozí. Jen to už dávno nejsou pouze neformální setkání, kterých se může zúčastnit zdarma úplně každý, kdo se zaregistruje přes web. V případě FIRST Innovation Park bude pořádání konferencí, seminářů a workshopů jen jedním ze tří hlavních okruhů aktivit a většina z nich bude přístupná bezplatně pouze zástupcům členů FIRST Innovation Park, jejich obchodním partnerům a dalším pozvaným. Vedle toho budeme věnovat větší pozornost tzv. konzultačním dnům, online informačnímu servisu a asistenci s konkrétními projekty našich členů.

S Virtuálním inovačním parkem (VIP) jsme na trhu již devátým rokem a s First Tuesday jsme dokázali přežít i společenské klima nepřející internetovým projektům. Věřím, že náš tým ve FIRST Innovation Park, i naši bývalí kolegové, uděláme maximum pro to, aby nastalé změny přinesly užitek především vám, pro které jsme aktivity First Tuesday dělali a děláme. Myslím si ostatně, že právě spolehlivost a kvalita našich služeb a míra vaší spokojenosti budou nadále tím hlavním, co rozhoduje o tom, zda tradice First Tuesday má v ČR budoucnost.

Zpět na blog