Prostředí Internetu a zpracování plateb kartami

18.1.2007, Václav Matyáš ml.

V listopadu pořádalo Centrum pro elektronický obchod ve spolupráci s časopisem Data Security Management a VIP park.cz komorní seminář k přijímání plateb kartami v prostředí internetu. Seminář se konal v rámci evropského průzkumu ESIS v prostorách Informačního centra EU v Praze na Rytířské ulici a byl určen pozvaným odborníkům a podnikatelům.

V úvodní části semináře byly prezentovány údaje ukazující zvýšenou rizikovost přijímání plateb bez fyzické přítomnosti držitele (Cardholder Not Present – CNP, příp. označovány postaru i Mail Order / Phone Order – MOTO), které skutečně dnes představují přibližně třetinu případů zneužití platebních karet. Byly také nastíněny základní principy prosazování bezpečnosti v prostředí internetu.

Stěžejní část semináře byla věnována diskuzi zástupců bank a pozvaných odborníků. K našemu zklamání na poslední chvíli odřekli účast zástupci Komerční banky a také další pozvané „velké“ banky absentovaly. O to více je třeba ocenit odvahu zástupců Citibank, Expandia banky, Živnobanky a ČNB, kteří se do živé diskuze zapojili. Bohužel žádná z těchto bank v současné době nenabízí zpracování plateb kartami a elektronické platby jsou u nich na jiných principech. Z hlasů odborníků z publika je třeba především zmínit zástupce společnosti MUZO a ICZ.

 

Stručně sumarizujeme zásadní poznatky ze semináře:

  • Přijímání plateb kartami v prostředí internetu je u nás pro malé a střední firmy skutečně velkým problémem. Pro internetové firmy, které díky své povaze chtějí prodávat své produkty i za hranicemi ČR, je tento problém skutečně zásadní.
  • SET ve své původní podobě zůstal daleko za původním očekáváním a k tomu, aby se snad v budoucnosti stal skutečně používanou metodou, byly již navržený a zapracovány potřebné modifikace tohoto standardu.
  • V horizontu asi 3-5 let lze očekávat výrazně zlepšení situace při širším využití čipových karet s lépe ošetřeným rizikem podvodných transakcí.
  • Platební brány pro online zpracování plateb jsou jako systémy k dispozici i u nás.
  • Pokuty ze strany karetních asociací za nekorektní transakce jsou poměrně velké a představují pro banky velké riziko. Toto riziko je samozřejmě u internetových, menších a začínajících firem větší, protože nekorektních transakcí budou mít potenciálně více než „kamenný obchod“.
  • Velké banky mají možnost tuto službu nabídnout, pro většinu internetových (de facto začínajících) firem je ale nabídka velmi vzdálená a nelze očekávat, že bude bankou aktivně propagovaná. Velmi záleží na individuálním vztahu s bankou!
  • Lze samozřejmě používat i služby zahraničních subjektů, ale pozor na devizový zákon v případě, že k používání těchto služeb budete muset v zahraničí zřídit účet!
Zpět na blog