To bylo tenkrát aneb VIP po pěti letech

18.1.2007, Vlastimil Veselý

To bylo tenkrát, když Petr Ulrich začínal stavět první virtuální obchodní dům. To bylo ještě tenkrát, když naši provideři neměli propojené svoje sítě a na billboardech nebyla jediná WWW adresa. Vzpomínáte si ještě?

Psal se rok 1995 a Internet začal pozvolna pronikat z vysokoškolských serverů do firemní sféry. Na Ústavu informatiky brněnského VUT FAST vzniká na podzim server Virtuálního informačního parku (VIP), na kterém se začínají objevovat první články o marketingu na Internetu a perspektivách elektronického obchodování. O rok později VIP hostí vůbec první průzkum Internetu v ČR a v březnu 1998 vychází poprvé jeho E-newsletter VIP Direct. Asi o půl roku později vzniká z komunity okolo VIP Centrum pro elektronický obchod a E-konference VIP Forum, v září 1999 VIP přináší do ČR večery First Tuesday.

Zkratka V.I.P. bývá používána k označování velmi důležitých osob (Very Important Person), které na veřejných akcích požívají určitých výhod a na které se soustřeďuje pozornost médií (a ochranek). V našem případě zkratka VIP poukazovala na to, že náš server chce být velmi důležitým místem (Very Important Place) pro ty, které zajímají širší souvislosti využívání nových technologií k lepšímu sdílení informací a znalostí, pro ty, které zajímají nové způsoby podnikání v oblasti informačních sítí a dopady jejich rozvoje na ekonomiku a společnost.

Troufám si tvrdit, že principy nové ekonomiky mění význam V.I.P. a kritéria pro toto označování. Decentralizovaný svět Internetu dává mnohem větší prostor aktivním jednotlivcům a alternativním informačním zdrojům, u kterých bude rozhodovat o tom, zda si najdou svoje čtenáře, diváky a posluchače, pouze úroveň a zaměření jejich obsahu. Již dnes jsme svědky bortících se vydavatelských impérií a slábnutí kultu masmédii udržovaných hvězd. Ty budou muset čelit opravdové konkurenci ze strany statisíců jednotlivců, kteří budou moci i bez jejich prostřednictví získávat pozornost a stát se pro určitou část veřejnosti velmi důležitou osobou, budou-li mít ostatním co nabídnout (viz např. případy Napsteru a Stephena Kinga).

Během uplynulých pěti let prodělal VIP běžné dětské nemoci a učil se na vlastních chybách. 23. vydání VIP Direct dává tímto na vědomí svým pěti tisícovkám čtenářů, že se i nadále budeme snažit co nejlépe uspokojovat váš zájem o klíčová témata informační ekonomiky. Do šestého roku vstupujeme s databázovou podobou WWW služby a novým redakčním systémem, který umožňuje vzdálené publikování příspěvků našim externím autorům. Po VIP Direct a VIP Foru přibudou do konce roku další dvě služby, které by měly informačně podpořit aktivity First Tuesday a Centra pro elektronický obchod (CEO). Budu se s vámi těšit na viděnou v reálném čase na některé z jejich akcí.

Zpět na blog