VIP slaví 11 let

2.10.2006, Vlastimil Veselý

Virtuální inovační park (VIP) slaví 11 let a právě vychází 111. vydání newsletteru VIP Direct. Není to výročí firmy (ta je o pár let mladší), slavíme 11 let naší informační služby, která dala firmě jméno.

Musím se přiznat, že si přesně nepamatuji den ani týden, kdy vznikly první web stránky VIP. Vím jen, že to bylo v září nebo říjnu 1995 na Ústavu informatiky FAST VUT v Brně a že to byla doba naivní euforie, kdy se klikalo skoro na každý odkaz s nedočkavou zvědavostí, co se za ním skrývá. Možná někteří máte podobné vzpomínky.

VIP lidé

Člověk, který mi web objevil, a kterému VIP vděčí nejen za technickou podporu ve svých začátcích, je můj tehdejší šéf a učitel Milan Berka. Tomu patří první symbolický přípitek. Po jeho odchodu do komerční sféry převzal vedení katedry Jiří Macur, muž obdivuhodně renesančního záběru, který se rovněž podílel na technickém řešení a zasloužil se o to, že byl VIP první léta provozován na fakultním serveru.

Třetí člověk, kterému chci tímto poděkovat, je Američan žijící již skoro 20 let v Budapešti, kterého návštěvníci First Tuesday mohou znát z našich akcí. Díky jeho moderovanému diskusnímu fóru Online Europe jsem se v polovině 90. let seznámil se spoustou zajímavých lidí od Esther Dyson až po Romana Staňka. V Online Europe (později NowEurope) jsem také poprvé našel zprávu o záměru First Tuesday expandovat z Londýna na kontinent. Později mne inspirovalo k založení VIP Fora. Náš dlouholetý partner a přítel Steve Carlson.

Chtěl bych poděkovat i mým bývalým kolegům, kteří se mnou po několik let tvořili VIP – Tomáši Borkovcovi a Přemyslu Hoffmannovi. Jsem rád, že jsme zůstali nadále v kontaktu, i když se spolu domlouváme spíše na tenisová odpoledne než na příští vydání. V neposlední řadě patří mé díky současným kolegům, s nimiž VIP pro vás tvoříme nyní – Michalu Šedivému, Kateřině Hodické a Vítu Skálovi.


Milníky 11 let

1. Vytvoření prvních www stránek VIP na serveru Ústavu informatiky VUT FAST v Brně

Podzim 1995

2. Ve VIP začíná sběr dat pro 1. kolo průzkumu uživatelů Internetu v ČR (v pěti kolech se zúčastnilo celkem 7700 respondentů)

Říjen 1996

3. První vydání newsletteru VIP Direct

Březen 1998

4. Lidé okolo VIP zakládají neziskové Centrum pro elektronický obchod

Duben 1999

5. VIP se přesouvá z akademické půdy na komerční doménu park.cz
a k newsletteru VIP Direct přibývá elektronická konference VIP Forum

Červen 1999

6. VIP se stává oficiálním informačním zdrojem pro Evropský průzkum rozvoje informační společnosti

Srpen 1999

7. Dostáváme nabídku Julie Meyer na pořádání českých setkání First Tuesday, český uzel po necelý rok využívá prostor VIP serveru

Září 1999

8. VIP přechází na nový redakční systém integrující jeho služby, vychází 60. vydání VIP Direct

Červenec 2003

9. Představujeme služby firemního členství FIRST Innovation Park

Leden 2004

10. Uvádíme novou sérii akcí zaměřených na jednotlivé země/trhy Innovation & Inspiration, Intelligence & Instinct

Březen 2005

11. VIP slaví 11 let a 111. vydání VIP Direct

Září 2006


Jaký bude VIP

Aktuální vydání VIP Direct přináší změnu v podobě přechodu na grafický HTML formát. V tomto ohledu jsme asi byli konzervativnější než většina ostatních, ale snažili jsme se tím vycházet vstříc nezanedbatelné části čtenářů, kteří často dávají přednost technicky co nejjednodušším formám komunikace. Musíme však reagovat na technický vývoj Internetu a např. na pokles významu e-mailu v souvislosti s filtrací nevyžádané pošty. Mailové VIP Forum proto brzy nahradí komentáře pod články s podporou RSS.

Co ve VIP dále očekávat? Více osobnějších, možná provokativnějších, příspěvků. Budou kratší, častější a od více autorů. Již od svého počátku se VIP svým charakterem podobal spíše blogu než médiu s pravidelně publikovaným obsahem a striktní redakční politikou. Pokud nás čtete delší dobu, pravděpodobně znáte i naše další aktivity a hodnoty, které vyznáváme. Myslíme si proto, že uvítáte osobněji laděné komentáře s názorem, i když s nimi možná nebudete vždy souhlasit.

O čem budeme psát

V prvních letech VIP jsme psali především o obchodním využití Internetu, internetovém marketingu, virtuálním vzdělávání apod. Tyhle oblasti jsou dnes běžnými aplikacemi všudepřítomné technologie, podobně jako se celé ICT podnikání posunulo do mainstreamu ekonomiky. Místo invence a rychlosti průkopníků se postupně stávají rozhodujícími faktory v dobývání trhu kapitál stojící za marketingovými mašinami a profesionální manažeři přicházející z jiných oborů. Je to přirozený vývoj, životní cyklus je neúprosný pro podnikání v každém oboru.

Nadále budeme sledovat rozvoj Internetu, především jako sítě sociálních kontaktů a prostředí pro interaktivní služby v reálném čase. Vedle toho nás samozřejmě zajímají i další technologické inovace, způsoby financování vývoje a výzkumu (VV) a zavádění jejich výsledků na trh. Jak mnozí vědí, v posledních 4-5 letech se specializujeme na mezinárodní ICT projekty podporované programy Evropské unie, protože domácí podpora VV ze soukromých i veřejných zdrojů je vzhledem k velikosti trhu a preferencím našich politiků zatím minimální.

Ve středu naší pozornosti bude rovněž spolupráce firem a vysokých škol jako jeden z předpokladů k rozvoji kreativního, kosmopolitního a tolerantního prostředí, a tím i ke zvyšování regionální konkurenceschopnosti. Budeme pokračovat v představování success stories, příběhů úspěšných firem a lidí, od kterých se můžeme mnohé naučit při objevování cest vedoucích za hranice české zkušenosti.

VIP byl vždy otevřeným komunikačním a publikačním místem pro přemýšlivé a aktivní lidi, které zajímají souvislosti propojeného světa a vliv nových technologií na náš každodenní život. Pokud se chcete nechat nadále inspirovat a připravovat s námi na budoucnost, jste tu správně. A pokud o VIP řeknete dalším, které zajímají podobné typy informací a lidí, budete moci prostřednictvím komunity lépe prosadit společný zájem.

Zpět na blog