Vortál – e-byznys budoucnosti

18.1.2007, Michal Zálešák

Podle nejrůznějších studií a hodnotících zpráv se e-byznysem blízké budoucnosti stane především personalizace služeb. Tradiční portály typu Yahoo se touto cestou již vydaly (My Yahoo, či jeho česká, notně zjednodušená podoba Quick), mají však určitá, nicméně podstatná omezení – obsah. Svým zaměřením se snaží působit na masy, a právě proto na internetu vznikají tzv. vortály.

Internetová encyklopedie Webopedia (webopedia.internet.com) termín vysvětluje těmito slovy: „Vortál (neboli vertikální portál) je portálová webová stránka, která poskytuje informace a zdroje pro určité odvětví. Vortály jsou odpovědí na specifické požadavky zákazníků na zcela konkrétní informace. Vortály v podstatě poskytují novinky, průzkumy, statistiky, diskuse, informační bulletiny, online nástroje a mnoho dalších služeb, které přinášejí fakta uživatelům o konkrétním odvětví. Internet se postupně stává standardním obchodním nástrojem a vortály tak možná nahradí všeobecné portálové stránky jako AOL a Yahoo!.“

Vortál v žádném případě nepředstavuje žádný revoluční koncept. Většina internetových obchodních modelů totiž vznikala úpravou konceptů z klasického offline světa. Ve Spojených státech americkém je nejlepší analogií právě televize – na úkor velkých kanálů (ABC, CBS či NBC) se postupně začaly prosazovat menší, ale se zcela vyhraněným programem (Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network). I Síť se svým způsobem vyvíjela. Nejdříve vznikaly vyhledávače, kolem kterých se začaly budovat okruhy služeb s jistou základnou v podobě komunity – portály. Touha po konkrétních informacích však zůstala stále nenaplněna, a tak přišel další stupeň informačního kanálu – vortál. Podle studie poradenské společnosti Gartner Group by se počet vertikálních portálů měl zvýšit z nynějších pár set až po desítky tisíc během příštích několika let.

I profil uživatelů vortálů se zásadním způsobem liší. Portály stále zůstávají úvodní vstupní branou do světa internetu pro méně zkušené, vortály vyhledávají ti, pro které portál přestal fungovat jako učební pomůcka a již chtějí sdílet zájmy komunity osob stejného profesního zaměření.

Jak tedy typický vortál vypadá? Na internetu jich existuje poměrně mnoho – od typicky ženských vortálů (ivillage.com či women.com) až po počítačově orientované magazíny, které si na internetu budují své komunity (zdnet.com). Základním stavebním pilířem je interakce mezi uživateli, povětšinou marně byste na takových stránkách hledali klasický vyhledávač, který by vás seznámil s obsahem okolního povšechného internetu. Pro zadavatele reklamy jsou zase vortály výhodné z hlediska oslovení cílové skupiny, reklama je zde tudíž dražší v porovnání s portály, i tak jsou ale náklady na oslovení konkrétní osoby se specifickými zájmy nižší.

U výše zmíněných vortálů lze spíše hovořit o neobvyklém modelu C2C – je založen především na interakci mezi samotnými uživateli a jako zdrojem příjmů je především reklama. Skutečným byznysem budoucnosti však budou vortály založené na B2B obchodování, kde jsou stále velké rezervy. Jejich obchodní model je založen na provizích z uzavřených obchodů. Zde je nejlepším příkladem VerticalNet.com, jehož finančních výsledků lze použít jako hodnotného informačního zdroje.

V rámci této společnosti totiž působí na 57 (!) jednotlivých průmyslových vortálů – služby, věda, zdravotní materiál, finance, telekomunikace, energie, ochrana životního prostředí, atd. V čase velké krize dot-comů a recese internetové ekonomiky nejsou jeho výsledky vůbec špatné – ve třetím čtvrtletí dosáhly čisté zisky společnosti 73,7 milionů amerických dolarů, což je 38% nárůst v porovnání s předchozím obdobím (53,6). Za stejné období ztratila akcie VerticalNet 20 centů, oproti 23 za minulé období. (Netřeba zmiňovat, kolik za stejné období ztratila burza NASDAQ.)

V období krachu internetových ekonomik se tedy vortál může zdát jako vhodná a hlavně výhodná alternativa přesycenému trhu portálů. K jeho vybudování však nestačí ona pionýrská dávka entusiasmu, jak tomu bylo při vzniku krachujících dot-comů. Zde musí být pilířem skuteční experti na dané průmyslové odvětví a profesionální zázemí pro nově příchozí členy z offline prostředí.

Tento článek byl publikován v časopise E-biz

Zpět na blog