Web audit českých bank 1998

12.1.2007, Vlastimil Veselý

V květnu 1998 provedl tým Virtuálního informačního parku další audit WWW služeb českých bank. Navázal tak přitom na svůj minulý audit z období říjen-listopad 1997. Motivem bylo opět porovnat hodnotu WWW služeb, které tyto instituce poskytují veřejnosti (a které jsou podrobovány značné kritice) a nezávisle zhodnotit jeden z důležitých parametrů, které u našich bankovních institucí bedlivě sledují zahraniční investoři.

Hodnoceno bylo opět 12 institucí. Na rozdíl od minulého WWW auditu nebyly sledovány specializované banky (stavební spořitelny, exportní banka). Do hodnocení dále nebyly zahrnuty banky v nucené správě, v likvidaci nebo v konkursním řízení, Česká národní banka (jejíž Web je mimochodem velmi kvalitní), Konsolidační banka, Foresbank (akvizice Union Banky). Oproti minulému audity tedy přibyly čtyři instituce – Expandia Banka (dalo by se říci objev roku – nejen v ČR), Moravia Banka, Banka Haná a Credit Lyonnaise.

Rozhodli jsme se tentokrát nehodnotit bankovní WWW služby dle jednotlivých kritérií a nechat vás si udělat obrázek sami. Připojujeme pouze URL a E-mailové adresy jednotlivých bank. Konkrétní analýza jednotlivých WWW služeb může být poskytnuta na vyžádání daným bankovním ústavem.

Každé z bank přitom nabízíme možnost zveřejnit na tomto místě jejich záměry ve vztahu k internetové veřejnosti a svým (potenciálním) klientům – tj. co mohou uživatelé Internetu od jejich WWW služby čekat v nejbližší době (do 1 roku).

 

Banka

WWW

adresa

E-mail

Banka

Haná, a.s.

www.bhan.cz

fin@viper.anet.cz

Credit

Lyonais bank Praha, a.s.

www.vol.cz/clbp

crlytre@mbox.vol.cz

Česká

spořitelna, a.s.

www.csas.cz

?

Československá

obchodní banka, a.s.

www.csob.cz

webmaster@csob.cz

Expandia

banka, a.s.

www.ebanka.cz

banka@expandia.com

Hypo-Bank

CZ, a.s.

www.finance.cz/prezent/

hypobank

info.hypocz@ mail.hypo.de

Investiční

a poštovní banka, a.s.

www.ipb cz

info@ipb.cz

Komerční banka, a.s.

www.koba.cz

webmaster@koba.cz

Moravia banka, a.s.

www.moba.cz

?

Union banka, a.s.

www.union.cz

union@union.cz

Universal banka, a.s.

www.univ.cz

?

Živnostenská banka, a.s.

www.ziba.cz

info@ziba.cz

 

Shrnutí

Ve srovnání s předchozím auditem se zlepšila především aktuálnost prezentovaných informací (ve většině případů je doba, která uplynula od poslední aktualizace v rozmezí 1-2 měsíce). Přínosem je také to, že se zvýšil počet bank, se kterými je možný interaktivní kontakt (až na tři výjimky všechny banky nabízejí kontakt E-mailem).

Prezentace bank obsahují kompletní informace o sobě samých ve třech čtvrtinách případů. Pozitivní je, že v žádné prezentaci nezapomněli uvést kontakt na centrálu, příp. pobočky bank (častá je též senzitivní mapa poboček) a také ve všech prezentacích najdeme informace o poskytovaných službách. Sazebník odměn za tyto služby už ale chybí v plné čtvrtině prezentací. Online služby nabízí více než polovina bank, stejně jako kurzovní lístek. Fulltextový vyhledávač, nápověda k ovládání prezentace a mapa situ jsou spíše výjimkou. Anglické verze jsou k dispozici v deseti z dvanácti prezentací. Ve čtvrtině prezentací je možné nalézt stránky, které jsou nedokončené.


Co postrádáte na WWW českých bank ?

Co chystají české banky pro svoji Internet veřejnost ?

Napište nám!

Zpět na blog