Téma: Průzkumy a studie

Je východní Německo atraktivnější pro zahraniční investice než východní Evropa?

Deset německých měst loni požádalo o vypracování studie, která by porovnala východní Německo s potenciálními oblastmi pro investice ve střední a východní Evropě. Prioritou bylo analyzovat a srovnat podnikatelské prostředí ne z hlediska finančních nákladů, ale z hlediska přidané hodnoty – kvality infrastruktury, rozsahu výzkumných aktivit, úrovně vzdělání obyvatel a obecně kvality života.

Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 133-stránková Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 byla zpracována Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu pod vedením Anny Kadeřábkové.

Inovační výkonnost českých podniků

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 52-stránkový dokument s názvem Národní inovační systémy – podnikové zdroje a podnikatelské prostředí, který se opírá o zahraniční a domácí průzkumy inovačních firem, letos vydalo Centrum ekonomických studií VŠEM a jeho autory jsou Karel Müller a Martin Srholec.

eEurope 2005: pololetní vysvědčení

Akční plán eEurope 2005 se blíží k polovině svého časového horizontu a EU se rozhodla vyhodnotit dosavadní postup jeho plnění. Výsledkem je „pololetní vysvědčení“ v podobě dokumentu s názvem „eEurope 2005 Mid-term Review“. Je vcelku optimistické a hlavní cíle navrhuje neměnit. Přesto doporučuje určité změny ….

Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky

Úvod k dokumentu Tento rok jsme mohli zaznamenat minimálně dvě významnější iniciativy, které předkládaly státu konkrétní požadavky na podporu elektronického obchodu nebo informační společnosti. Jednou z nich byla Bílá kniha elektronického obchodu, kterou inicioval a realizoval tým ÚVIS (tedy de facto sám stát) a které jsme se již ve VIP věnovali. Druhou aktivitou byl reprezentativní […]

Web audit českých bank 1998

V květnu 1998 provedl tým Virtuálního informačního parku další audit WWW služeb českých bank. Navázal tak přitom na svůj minulý audit z období říjen-listopad 1997. Motivem bylo opět porovnat hodnotu WWW služeb, které tyto instituce poskytují veřejnosti (a které jsou podrobovány značné kritice) a nezávisle zhodnotit jeden z důležitých parametrů, které u našich bankovních institucí […]