Téma: E-business

Na druhý český BarCamp 26. června do Brna

Když toužebně vzhlížíme k místům jako Silicon Valley, někdy zapomínáme, že za svůj věhlas vděčí nejen špičkovým univerzitám, koncentraci aktivních investorů a hi-tech podnikatelům z různých koutů světa. K úspěšnosti firem a talentovaných studentů přispívá i stimulující kosmopolitní prostředí, kde se stále něco děje a kde se nabízejí časté příležitosti k osobní výměně zkušeností a […]

Banky: Návrat do budoucnosti

Dobírka České pošty je v ČR nejrozšířenějším platebním způsobem při elektronickém prodeji. V budoucnosti by tomu mohlo být ale jinak. V EU používá až 50 % zákazníků k placení na Internetu bankovní kartu. Jaká je tedy naše situace? Jaké máme vyhlídky?

Pohledy na novou ekonomiku

Uplynula příliš krátká doba na kategorické závěry zastánců a odpůrců o ekonomických dopadech ICT. Diskuse o nové ekonomice totiž probíhá na základě vývoje, pro který je zatím k dispozici pouze omezená datová základna i časové řady.

Informační průmysl

Podívejme se očima The Cybermedia Group na současný stav (tj. od 1990 až nyní) rozložení informačního průmyslu a také na jeho předpokládaný trend v nadcházejícím tisíciletí. K tomu poslouží dva následující obrázky.

Kdy bude elektronický podpis?

Zákon o elektronickém podpisu vstoupil 1. října v platnost. K jeho praktickému využití však chybí nezbytné prováděcí vyhlášky. Úřad pro ochranu osobních údajů se již vyjádřil že první pracovní verze lze čekat nejdříve na přelomu roku.

Daňové otázky e-Businessu

E-business jako zajímavý zdroj příjmů nezačínají vyhledávat pouze soukromé firmy, ale i státní instituce – zdaněním e-transakcí. I když nejsou zatím kodifikovány žádné standardy, řeší tuto otázku poměrně mnoho mezinárodních organizací a iniciativ.