Autor: Branislav Lacko

Analýza komunikace výzkum-výroba

V ČR zatím bohužel nedošlo k intenzivnímu propojení výzkumu na vysokých školách s potřebami praxe průmyslových firem; mnoho vysokých škol se jen formálně zajímá o potenciální možné partnery, se kterými by bylo vhodné komunikovat o možností využití jejich výsledků výzkumu. Důsledkem nedostatečné komunikace mezi výzkumem a výrobou je i pokles počtu inovací a patentů v ČR.