Téma: Výzkum a vývoj

100 tisíc Kč pro nejlepší spolupráci roku mezi VŠ a firmami

Do soutěže se mohou přihlásit projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jakéhokoli oboru, které byly ukončeny v roce 2009 a realizované ve spolupráci veřejné, státní či soukromé vysoké školy a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR, která projekt zadala a spolu/financovala. Vítězný projekt obdrží prémii ve výši 100 tisíc Kč, přihlášky můžete posílat do 30. června 2010.

Na druhý český BarCamp 26. června do Brna

Když toužebně vzhlížíme k místům jako Silicon Valley, někdy zapomínáme, že za svůj věhlas vděčí nejen špičkovým univerzitám, koncentraci aktivních investorů a hi-tech podnikatelům z různých koutů světa. K úspěšnosti firem a talentovaných studentů přispívá i stimulující kosmopolitní prostředí, kde se stále něco děje a kde se nabízejí časté příležitosti k osobní výměně zkušeností a […]

Dnes začal příjem žádostí o inovační vouchery

Ode dneška do 25. září 2009 přijímá Jihomoravské inovační centrum (JIC) žádosti o inovační vouchery na podporu výzkumné spolupráce mezi firmami a univerzitami. Pro malé a střední podniky (včetně OSVČ) z celé ČR se tak nabízí možnost získat jeden z 36 voucherů v hodnotě do 150 tisíc Kč na nákup výzkumných služeb od brněnských univerzit.

Inovační špička ledovce

Teprve šikovní doktorandi se stávají tvůrčím základem vědeckého výzkumu a teprve určitá část výsledků vědeckého výzkumu je vhodná ke komercializaci. Zdá se mi, že současné aktivity jsou zaměřeny na nastavování pravidel pro ty, kteří se dostali na vrchol. A byl bych raději, kdyby se připravoval horský průvodce umožňující, aby se co nejvíc průkopníků dostalo na pomyslné inovační hoře co nejvýš.

Analýza komunikace výzkum-výroba

V ČR zatím bohužel nedošlo k intenzivnímu propojení výzkumu na vysokých školách s potřebami praxe průmyslových firem; mnoho vysokých škol se jen formálně zajímá o potenciální možné partnery, se kterými by bylo vhodné komunikovat o možností využití jejich výsledků výzkumu. Důsledkem nedostatečné komunikace mezi výzkumem a výrobou je i pokles počtu inovací a patentů v ČR.

Evropská IST Prize podesáté

V letošním roce byly již podesáté vyhlášeny evropské ceny za inovační produkty v oblasti technologií informační společnosti – European IST Prize. Každoročně je vyhlašováno 70 nominovaných, z nichž 20 se stane vítězi a tři z nich získají tzv. Grand Prize (každá v hodnotě 200 tis. EUR). Pojďme se tedy podívat blíže na celkové výsledky a na úspěšnost českých inovačních firem v evropské konkurenci.

Inovační výkonnost českých podniků

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 52-stránkový dokument s názvem Národní inovační systémy – podnikové zdroje a podnikatelské prostředí, který se opírá o zahraniční a domácí průzkumy inovačních firem, letos vydalo Centrum ekonomických studií VŠEM a jeho autory jsou Karel Müller a Martin Srholec.

Evropský výzkum: Spolupráce, myšlenky, lidé a kapacity

6. dubna zveřejnila Evropská komise návrh 7. rámcového programu (FP7) – hlavního nástroje EU pro financování výzkumu a vývoje. Koncem léta bude předložen ke schválení Evropské radě a parlamentu a poprvé budou moci finální podobu ovlivnit i čeští zákonodárci. Návrh je tentokrát sedmiletý (2007-2013, dříve býval pětiletý) a předkládá novou strukturu založenou na programech Cooperation (Spolupráce), Ideas […]