Release 2.0 : Návrh pro život v digitálním věku (5)

29.11.1999, Esther Dyson

Návrh pro život v digitálním věku

V každé sféře života na Síti mají jednotlivci větší příležitosti (a větší je také potenciál konfliktu mezi jednotlivci překračujícími svá práva). V práci, ve vzdělávání i v osobním životě máte větší možnost volby (a důležitější roli) nejen ve výběru, ale i v ovlivňování organizací a lidí, se kterými jednáte. Můžete si stanovit svá vlastní pravidla pro navazování vztahů. Ve sféře intelektuálního vlastnictví nemusíte být jen spotřebitel, ale i tvůrce, stálý účastník komerčních i nekomerčních intelektuálních procesů. Můžete si určit vlastní standardy pro informační obsah, soukromí, anonymitu a bezpečnost.

 

Realistický idealismus

Při objevování Sítě musíte věřit sobě a vlastnímu rozumu. V decentralizovaném světě již nemůžete (nebo byste neměli) nechat za sebe rozhodovat jiné. Je to proto, že Síť má a potřebuje méně všeobecných pravidel než většina jiných prostředí, je více závislá na dobrých úmyslech a na účasti každého z občanů. Dá se říci, že pozemským světem hýbají instituce, Sítí občané.

To, co se chce po vás, je využít moci Sítě. Ta nestojí za moc, dokud nevíte, jak ji použít. Síť je pouhým nástrojem k vybranému účelu, ať již je to potřeba lépe pracovat nebo se práci vyhnout a dělat něco zábavnějšího. Máte teď ve všem více svobody a odpovědnosti. V tom, jak děláte svou práci (nebo hledáte novou), jak komunikujete s vládou, jak nacházíte nová přátelství.

Na Síti najdete nadbytek možností – informačního obsahu, míst, kde nakupovat, diskusních skupin. Většina z nich nic nestojí. A dokonce jsou zábavné. Můžete si dokonce postěžovat, že jste možnostmi přesyceni. Dříve byl život jednoduchý (a zvláště ten za železnou oponou – pozn.překl.). Nebylo příliš mnoho možností a struktur, jak a kde jste si mohli stěžovat, protože jste možná nikdy nedoufali, že můžete vyhrát.

Nyní jste vyhráli a svět vás žádá ovaše návrhy. Nemusíte využít této příležitosti a přesto vést pravděpodobně docela příjemný život. Síť vám nabídne báječné příležitosti jako spotřebiteli a váš každodenní život učiní snazším. V případě volby zněkolika možností znamená nevybrat si žádnou také volbu.

 

Návrh pravidel pro život na Síti

Abych to vrátila do kontextu Sítě, smysl je především v tom, že každý nemusí dělat totéž, ale že stačí spíše přispívat svým vlastním způsobem, v rámci vlastního online společenství. Je to právě ta velká různorodost přístupů, která dělá Síť Sítí a život v ní tak vzrušující a bohatý. Nenávidím, když se musí dobro prokazovat tím samým způsobem (což je totalitní tvář socialismu).

Dají se však najít určité obecné principy – pravidla, která se uplatní v mnoha různých situacích. Většina z nich má velmi málo společného se Sítí jako takovou, ačkoliv na Síti mají odlišný charakter.

Jako většina pravidel – jsou obecná. Kouzlo je v tom, jak je budete aplikovat. A jako většina pravidel, v některých případech mohou (nebo by měly být) porušovány.

 

Používejte zdravý rozum

To samozřejmě platí i mimo Síť, ale mnoho nováčků má v novém prostředí pokušení přizpůsobit se ve všem ostatním. Měli byste se přizpůsobit jejich znalostem, ano, ale stále se můžete rozhodovat sami. Technologie zásadně nezmění vztahy mezi lidmi nebo to, co je špatné a dobré. Síť vám jen dává větší možnost najít situace, které máte rádi, a vyhnout se těm, které rádi nemáte.

Na Síti máte výjimečnou příležitost najít to, co chcete, ať už je to výrobek, skupina přátel nebo obchodník, který respektuje vaše soukromí. Pokud jste rodič, můžete mít kontrolu nad tím, co vidí vaše děti a kam chodí do školy. Pokud hledáte práci, můžete najít zaměstnavatele, který vám bude vyhovovat. Bere váš podnik ohled na svoje zákazníky? Pokud ne, jděte dál. Pamatujte si, že trh není založen jen na penězích. To znamená, že máte volbu.

 

Prozraďte, kdo jste

Dejte lidem vědět, kdo jste a za čím si stojíte. Vysvětlete vaši předpojatost a skryté zájmy. Žádejte totéž po ostatních. Uvědomte si, jaký zmatek může napáchat neznalost kontextu. Nepředpokládejte např., že osoba, se kterou jednáte, ví, kdo jste a jaké jsou vaše motivace. Když někomu odpovídáte na dotaz, neskrývejte, zda to berete jako business nebo se jen snažíte pomoci. Dejte lidem (zdvořile) najevo, když s nimi nesouhlasíte. Mohou mít dobrou odpověď na vaše argumenty.

A nemyslete si, že tajné informace znamenají moc. Hromadění informací a tajemství vám opravdu nepřidá na moci či vlivu, jen vás vystaví nebezpečí a zranitelnosti.

 

Důvěřujte, ale prověřujte

Je lepší zůstat dítětem než hloupým naivou, ale ze všeho nejlepší je, když můžete věřit lidem, se kterými jednáte. Síť nabízí stále větší počet způsobů, jak prověřovat jednotlivce a organizace, které neznáte. Buďte upřímní, když se chtějí lidé o vás dozvědět více nebo když k vám přicházejí pro reference (pamatujte si však, že můžete být citováni).

Vyžadujte a používejte systémy jako TRUSTe, příp. další autentizační nástroje. Ujistěte se, že víte, s kým komunikujete. Technicky je to stále snadnější, začněte proto šifrovat svoje elektronické zprávy pro bezpečnost vlastní i vašich partnerů.

 

Přispívejte do skupin, které máte rádi, nebo vybudujte svoji vlastní

Buďte aktivními členy komunit, které jste si vybrali. Není nic uspokojivějšího než vytvoření komunity ve spolupráci s ostatními. Pokud nemůžete najít komunitu, která by splňovala vaše představy, vybudujte si vlastní. Většina dobrých věcí začíná u jednotlivce, který spatřil příležitost a přesvědčil další, aby se připojili. A kromě toho, v dobré komunitě se budete bavit.

 

Prosazujte svoje práva a respektujte práva ostatních

Známé přísloví – nedělej druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě – je přímo šité na Síť. Uvědomte si, že Síť dává lidem více možností a moci k veřejnému působení. Rozhodněte se, jaký druh informačního obsahu chcete sledovat (a jaký vaše děti) a jaké zprávy v E-mailu budete přijímat. Požádejte poskytovatele připojení nebo vaše dodavatele software o nástroje, které vám to umožní.

 

Nenechte se zatáhnout do hloupých hádek

Pokud zapomenete toto pravidlo, Síť vám jej určitě připomene. Někteří lidé se často nechají vtáhnout do hádek, které jsou trapné každému, kdo je sleduje. Obecně lze říci, že je snadnější ukončit konflikt na Síti než ve skutečném životě. Můžete odmítnout číst něčí zprávu nebo odmítnout další provokaci, pokud jste se sami vzdali svých argumentů. Hlavně se nenechte vtáhnout zpět do konfliktu.

 

Ptejte se

Není jiná cesta, jak se učit. Praxí novinářky jsem se naučila, jak mnoho se dá zjistit kladením otázek a nasloucháním odpovědi. Dokonce i tehdy, když si myslíte, že dobře znáte daný problém. Musíte být pokorní a ochotní tvářit se hloupě. Je úžasné, kolik jsou vám ochotní lidé říci, jen když jste připraveni poslouchat. Vybudovala jsem na tom svoji kariéru (hlavně se neptejte na něco dvakrát). Síť je báječné místo ke kladení otázek, protože zde máte větší šanci najít někoho, kdo zná odpověď.

 

Buďte tvořiví

Být spotřebitelem je příjemné. Pomáhá to ekonomice a vy dostanete to, co chcete. (Považujete to už za samozřejmost nebo si ještě vzpomínáte? – pozn. překl.). Ale nenechte si uniknout skutečný příslib Sítě – být výrobcem, producentem, autorem bez všech těch zátěží, které produkci obvykle doprovázely – výrobní haly, tisk celého nákladu, vysílací stanice, řídící struktury atd. Na Síti si můžete vybrat mezi všemi věcmi, které se nabízejí, a tím, co můžete udělat a nabídnout sami.

Můžete si například navrhnout vlastní Web stránku. Větším oříškem pak bude vybudování vlastní komunity. Podívejte se na kterékoliv z desetitisíců diskusních online fór. Většinu z nich vytvořili jednotlivci, kteří měli nějaký nápad.

 

Buďte velkorysí

Na Síti můžete být často velkorysí a prokázat někomu laskavost. To může být cokoli – přeposlání rady od přítele, zaslání gratulace známému, nabídka pohovky, kterou už nepotřebujete. Říká se, že opravdovou laskavost prokazujete tehdy, když vás něco opravdu stojí. Poskytněte tedy svůj čas, svoji pozornost. To je ten jedinečný dárek, který máte.

 

Mějte smysl pro humor

Síť je to nejlepší médium všech dob pro šíření vtipů. A byla by opravdu nudným a sterilním místem, kdybychom tu nezažívali trochu zábavy. Smysl pro humor je však něco více než se jen zasmát vtipům. Smysl pro humor znamená nebrat život příliš vážně. A tak se smějte problémům dokonce i tehdy, když je zkoušíte vyřešit. Dokonalý svět by byl nudný, ten nedokonalý nám dává šanci se smát.

 

Dělejte vždy nové chyby!

To je moje nejoblíbenější životní pravidlo. Mám jej tak ráda, že jej používám ve své signatuře. Stále mám před sebou nové chyby. Problém není chyb se vyvarovat, ale učit se z nich. A pak jít dál, udělat nové a zase se z nich poučit. Není ostudou dělat nové chyby, pokud o nich víte a berete si z nich ponaučení.

Duševní vlastnictví – úvod (1)
Obchodní význam: Nová ekonomika duševního vlastnictví (2)
Základní obchodní modely (3)
Odměňování tvůrců obsahu (4)
Návrh pro život v digitálním věku (5)

Překlad vybraných částí knihy Release 2.0 pro VIP Vlastimil Veselý s laskavým svolením autorky

Zpět na blog