Autor: Tomáš Halík

Hodnoty pokřesťanské Evropy

Stěžejními hodnotami křesťanství jsou nepochybně tři božské ctnosti – víra, naděje a láska.
Jaká tři hesla bychom našli na pomyslném praporu Evropy pozdní moderny, která vytvořila technickou civilizaci, která dosud v mnohém určuje náš styl života? Navrhuji opět trojici hodnot – rychlost, blahobyt, zábava.