Téma: Informační společnost

Achillova pata moderní společnosti

Mnohem víc než teroristé ohrožují bezpečnost světa vlivní civilisté, zranitelné informační sítě či energetické systémy Moderní bezpečnostní politika má tradiční cíle: ochranu teritoria a ochranu občanů. Území a obyvatelstvo jsou však vážně ohroženy, aniž padne jediný výstřel; akutně hrozící rizika jsou totiž zcela netradiční. Hospodářská expanze je moderní formou územní agrese, a naše obyvatelstvo tedy […]

SIS aneb dopis vládě

Stat ke svemu fungovani nezbytne potrebuje nezkreslujici a vcasne informace za co nejmensich nakladu. Neni smysluplne, aby kazdy statni resort vytvarel vlastni informacni system a dochazelo tak ke zbytecnemu plytvani penezi, casem i lidmi. To se vsak zatim ve velke mire delo. Vytvoreni uradu, ktery bude dane aktivity koordinovat, je velmi ucelnym krokem. Je vsak zcela zcestne az nemoralni tomuto uradu dat pravomoc dohledu nad ochranou dat, ktere shromazduji vsechny statni informacni systemy.

Létající profesoři daleko nedoletí

České vysoké školství dnes zvládá tři velké transformace současně. Vyspělý svět v době, kdy jsme k němu nepatřili, objevil klíčovou úlohu právě tohoto sektoru národního hospodářství a zároveň masy lidí nejrůznějších povolání zjistily, že doba zaměstnání zajištěného na celý život skončila. Na univerzity se začaly hrnout davy, a demokratické společnosti se neodvážily postavit se proti svým občanům.

Hodnoty pokřesťanské Evropy

Stěžejními hodnotami křesťanství jsou nepochybně tři božské ctnosti – víra, naděje a láska.
Jaká tři hesla bychom našli na pomyslném praporu Evropy pozdní moderny, která vytvořila technickou civilizaci, která dosud v mnohém určuje náš styl života? Navrhuji opět trojici hodnot – rychlost, blahobyt, zábava.

Budoucnost svobody: sebevražda elit (10)

Delegování pravomocí není jen součástí světa politiky. Před stejnou volbou stojíme i např. v oblasti hospodářství a kultury. Chceme se vydat cestou uvolňování kontroly, obcházení prostředníků a bourání starých norem nebo si místo toho chceme některé z pravidel a nárazníkových zón ponechat, a přetvořit ty, které jsou tradiční součástí naší společnosti?

Budoucnost svobody: sebevražda elit (9)

Dnes v politice nepotřebujeme více demokracie, nýbrž méně demokracie. Tím nemyslím, že bychom měli volat po tyranech a diktátorech, ale měli bychom se spíše ptát, proč některé instituce uvnitř naší společnosti, například Federální banka nebo Nejvyšší soud, fungují tak dobře a jiné, například legislativní orgány, tak špatně. Správnou politiku úrokové míry nelze totiž vytvářet v atmosféře, jež je ovládána krátkodobě orientovaným myšlením.

Stabilní svět kontroly

Úspěch v tomto světě je zajištěn buď získáním uzlových bodů a skrytým budováním nových, nebo vynuceným a nikdy nekončícím přizpůsobováním trhů a cílových skupin, dobrovolným i vnuceným přepínáním identit, umožňujícím pružné propojování proudů v jakési energetické, finanční, informační by-passy. Marketing se stal nástrojem společenské kontroly a vytváří nestoudný rod našich pánů.

Budoucnost svobody: sebevražda elit (8)

Dlouhodobé politické úkoly způsobují krátkodobé potíže – voličům. Demografické změny nutí západní vlády reformovat sociální politiku, zejména pokud jde o výhody pro starší občany. To je téměř nemožné, protože starší občané mají velkou politickou moc; jsou dobře organizovaní, poskytují finanční příspěvky, tvrdě lobbují a pravidelně volí. Vlády před sebou mají těžkou volbu: odolat pokušení podbízet se a přijmout politiku směřující k dlouhodobým cílům.