Autor: Petr Hanáček

Problematika digitálního podpisu

Digitální podpis (často též nazývaný elektronický podpis) je pojem který většina lidí chápe jako elektronickou analogii manuálního podpisu. Přestože lze tuto analogii do jisté míry akceptovat, jde o poněkud nepřesné chápání digitálního podpisu.