Téma: Právo

Prostředí Internetu a zpracování plateb kartami

Centrum pro elektronický obchod pořádalo ve spolupráci s časopisem Data Security Management a VIP park.cz seminář k přijímání plateb kartami prostřednictvím Internetu, kde byly nastíněny základní principy prosazování bezpečnosti v prostředí Internetu. Stěžejní část byla věnována diskuzi zástupců Citibank, Expandia banky, Živnobanky a ČNB a pozvaných odborníků, mj. ze společností MUZO a ICZ.

Daňové otázky e-Businessu

E-business jako zajímavý zdroj příjmů nezačínají vyhledávat pouze soukromé firmy, ale i státní instituce – zdaněním e-transakcí. I když nejsou zatím kodifikovány žádné standardy, řeší tuto otázku poměrně mnoho mezinárodních organizací a iniciativ.

Problematika digitálního podpisu

Digitální podpis (často též nazývaný elektronický podpis) je pojem který většina lidí chápe jako elektronickou analogii manuálního podpisu. Přestože lze tuto analogii do jisté míry akceptovat, jde o poněkud nepřesné chápání digitálního podpisu.

Elektronický podpis jako memento

Úspěšné schvalování zákona o elektronickém podpisu působí navenek jako bezproblémová záležitost, ve které všichni táhli a táhnou za jeden provaz. Pohled pod pokličku ale ukazuje, že až tak bezkonfliktní to rozhodně nebylo.

Kdy bude elektronický podpis?

Zákon o elektronickém podpisu vstoupil 1. října v platnost. K jeho praktickému využití však chybí nezbytné prováděcí vyhlášky. Úřad pro ochranu osobních údajů se již vyjádřil že první pracovní verze lze čekat nejdříve na přelomu roku.

Umělecká tvorba zítřka: aktivní konzument

Představte si svět za pár let. Výměnné P2P sítě budou ve vyspělých zemích dostupné každému. Veškeré ochranné prvky prolomeny. Cokoliv bude jednou zveřejněno, dostane se ke všem zájemcům prakticky obratem – a zadarmo. Kdo bude potom skládat hudbu, točit filmy a psát knihy, pokud to nebude chtít dělat jen tak pro radost? Kdo ho bude platit?