VIP Direct posté

3.4.2006, Vlastimil Veselý

Dnes posté posíláme VIP Direct, e-zin, newsletter, jak tomu chcete říkat, přinášející výběr z textů na webu Virtuálního inovačního parku do e-mailových schránek již více než osm let. Vzpomenete si ještě, co v té době pro vás Internet (ne)znamenal?

Poprvé jsme touto formou informovali 19.3.1998 o výsledcích 2. kola průzkumu uživatelů Internetu v ČR, kterých jsme nakonec uspořádali pět s celkovou účastí 7700 respondentů. Průzkum nebyl reprezentativní (to by v té době bylo velmi drahé), nicméně byl u nás prvním a v té době i největším průzkumem tohoto typu. Pro zajímavost se můžete na jeho tehdejší výsledky podívat. 92% mužů, průměrný věk 28 let, drtivá většina hlásící se k pravici, jen o něco více než třetina respondentů měla přístup k Internetu z domova a necelá pětina zkušenosti s online nákupem.

Kromě výsledků průzkumu v něm čtenáři našli pozvánku na první konferenci Internet & Business LIVE, jejíž 8. ročník jsme na dva dny přesně pořádali minulý týden v hotelu Novotel (pravda, již pár let není akce primárně o Internetu, který též zmizel z jejího názvu).

Dále první vydání VIP Direct obsahovalo ještě shrnutí zjednodušeného web auditu českých bank, kterým jsme se pokoušeli porovnat www služby v té době ještě ne příliš internetově vyzrálých bankovních domů, a článek Proč NEmít www službu, na který si ještě občas vzpomenu při diskusích nad způsoby online marketingu v některých firmách.

VIP Direct vycházel první dva roky zhruba jednou za dva měsíce, později měsíčně a v posledních dvou letech se postupně přibližuje průměrně třitýdennímu intervalu. V desátém vydání z června 1999 jsme oznámili spuštění e-konference VIP Forum, zahájení Evropského průzkumu rozvoje informační společnosti, což byl jeden z našich prvních projektů realizovaných pro Evropskou komisi, a komentovali Státní informační politiku. V prosinci 2002 vyšlo padesáté vydání, kde jsme představili Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky.

Na kulatá výročí se kromě ohlédnutí sluší také nastínit výhled do budoucna a snad i otevřít bublinky. Řekněme, že chystáme inovaci i v načasování té pravé oslavy a tak se nechte ještě letos překvapit.

Zpět na blog