Autor: Vít Skála

Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech IV

V posledním ze série článků se zaměříme na uplatnění ICT v zatím nezmíněných operačních programech jako je např. IOP, kde půjde o veřejné zakázky v objemu desítek až stovek miliónů Kč především pro dodavatele e-learning systémů. Desítky miliard Kč, které budou v následujících osmi letech do ICT uvolněny, by měl tento sektor pocítit.

Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech III

Ve 3. pokračování našeho hledání prostředků pro ICT firmy ve strukturálních fondech EU se dostáváme k nejzajímavějším programům, přes které bude rozdělováno 730 mld. Kč, což je cca 97 % všech prostředků alokovaných pro ČR pro období 2007-2013. Pro podnikatelské subjekty je přímo určen operační program Podnikání a inovace s cca 85 mld. Kč. Tento operační program je koncipován jako několik relativně samostatných programů, z nichž některé jsou přímo zaměřeny na podporu ICT.

Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech II

V dnešním pokračování se zaměříme na rozbor programů a opatření týkajících se projektů realizovaných v hlavním městě Praze. V níže uvedeném přehledu jsou pouze ta opatření, která jsou přímo zaměřena na projekty ICT nebo v nich hrají samostatné ICT projekty významnou roli. V menší míře se mohou ICT uplatnit i v ostatních opatřeních, neboť podpora ICT se jako horizontální priorita line všemi programy.

Priority MPO pro období 2007-2013

7.4. se uskutečnila konference organizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu s názvem „Strategie, záměry a priority v novém programovacím období 2007 – 2013“. Přestože se jednalo o strategii pouze jednoho z ministerstev, je reálné předpokládat, že podpora podnikatelů a podnikatelského prostředí se bude z velké míry řídit právě představami MPO.

Strukturální fondy v ČR bez obalu

Pomalu končí první zkrácené programovací období, po které české subjekty mohly čerpat ze Strukturálních fondů EU, a vrcholí přípravy na další řádné období. ČR bude mít v letech 2007 – 2013 k dispozici více než 100 mld Kč ročně, což je tolik jako za celé stávající období. Pokusím se zobecnit svoje dosavadní zkušenosti ze zpracovávání i realizace několika projektů financovaných z různých operačních programů.

Strukturální fondy – přehled operačních programů

Dokument obsahuje souhrnné informace o jednotlivých operačních programech pro základní orientaci v jednotlivých prioritách a opatřeních. Pro potřeby sestavení návrhu projektu je třeba mít také k dizpozici plné znění operačních programů, programových dodatků a dalších dokumentů (na jejich základě vznikl tento materiál).

Strukturální fondy po půl roce

Nyní je to půl roku, co Česká republika vstoupila do Evropské unie a mohla tak začít čerpat pomoc ze Strukturálních fondů určených na podporu méně rozvinutých oblastí. Co se za uplynulých 6 měsíců událo a jak si ČR v této oblasti stojí?

Strukturální fondy: jak na ně?

Od května 2004 mohou české organizace podávat žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Prostředky budou rozdělovány prostřednictvím pěti operačních programů a celková částka, kterou můžeme v letech 2004 – 2006 čerpat, bude větší než 45 mld Kč! Jak to celé bude probíhat?