Autor: Petr Robejšek

Achillova pata moderní společnosti

Mnohem víc než teroristé ohrožují bezpečnost světa vlivní civilisté, zranitelné informační sítě či energetické systémy Moderní bezpečnostní politika má tradiční cíle: ochranu teritoria a ochranu občanů. Území a obyvatelstvo jsou však vážně ohroženy, aniž padne jediný výstřel; akutně hrozící rizika jsou totiž zcela netradiční. Hospodářská expanze je moderní formou územní agrese, a naše obyvatelstvo tedy […]

Přinuťme politiky pracovat

Chceme-li zvýšit kvalitu a efektivitu politiky, musíme od ní tvrdě požadovat měřitelné výsledky. Objektivnější měřítka úspěšnosti potřebujeme mnohem víc než volební programy, sjezdové rezoluce a pečlivě redigovaná interview. A že se efektivnost politiky nedá měřit? Ale ano. Nic nepoznáš líp jinak nežli ve srovnání, praví přísloví.