Autor: Lubomír Karpecki

Ekonomika na prahu změn

Stále rychlejší rozvoj komerčního využití sítě Internet potvrdil prognózy některých analytiků, podle nichž měla být v v roce 1998 završena definitivní proměna internetu z pokusné akademické „hračky“ ve standardní prostředek podnikání.

Internet & Marketing

Komerční využití Sítě sítí ovlivňuje všechny složky marketingového mixu.
Dnes již jen málokdo pochybuje o tom, že se Internet stává jedním z pilířů rodící se globální informační společnosti.