Téma: Ekonomika

Ke třetí vlně Alvina Tofflera

Když jsem v únoru představoval FIRST Innovation Park, místo programového manifestu jsem odkázal ty, které zajímá naše vize a sdílené hodnoty, na Třetí vlnu od Alvina Tofflera. Uznávaný americký futurolog v knize přirovnává neustálý a stále rychlejší příliv změn k vlně, které se buď můžeme snažit čelit anebo jejíž energii můžeme využít k pohybu vpřed.

Ekonomika na prahu změn

Stále rychlejší rozvoj komerčního využití sítě Internet potvrdil prognózy některých analytiků, podle nichž měla být v v roce 1998 završena definitivní proměna internetu z pokusné akademické „hračky“ ve standardní prostředek podnikání.

Co je to nová ekonomika

Internet mění pravidla – ano, ale která a v čem? Je charakter ekonomiky v digitálním věku skutečně odlišný oproti industriální éře? Jaké jsou příležitosti v nových podmínkách, kde číhají hrozby? A vůbec – není to všechno jen nafouknutá bublina?

Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 133-stránková Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 byla zpracována Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu pod vedením Anny Kadeřábkové.

Inovační výkonnost českých podniků

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 52-stránkový dokument s názvem Národní inovační systémy – podnikové zdroje a podnikatelské prostředí, který se opírá o zahraniční a domácí průzkumy inovačních firem, letos vydalo Centrum ekonomických studií VŠEM a jeho autory jsou Karel Müller a Martin Srholec.

Pohledy na novou ekonomiku

Uplynula příliš krátká doba na kategorické závěry zastánců a odpůrců o ekonomických dopadech ICT. Diskuse o nové ekonomice totiž probíhá na základě vývoje, pro který je zatím k dispozici pouze omezená datová základna i časové řady.

Daňové otázky e-Businessu

E-business jako zajímavý zdroj příjmů nezačínají vyhledávat pouze soukromé firmy, ale i státní instituce – zdaněním e-transakcí. I když nejsou zatím kodifikovány žádné standardy, řeší tuto otázku poměrně mnoho mezinárodních organizací a iniciativ.

Informační průmysl

Podívejme se očima The Cybermedia Group na současný stav (tj. od 1990 až nyní) rozložení informačního průmyslu a také na jeho předpokládaný trend v nadcházejícím tisíciletí. K tomu poslouží dva následující obrázky.