Téma: Digitální obsah

Umělecká tvorba zítřka: aktivní konzument

Představte si svět za pár let. Výměnné P2P sítě budou ve vyspělých zemích dostupné každému. Veškeré ochranné prvky prolomeny. Cokoliv bude jednou zveřejněno, dostane se ke všem zájemcům prakticky obratem – a zadarmo. Kdo bude potom skládat hudbu, točit filmy a psát knihy, pokud to nebude chtít dělat jen tak pro radost? Kdo ho bude platit?

Release 2.0 : Návrh pro život v digitálním věku (5)

Návrh pro život v digitálním věku V každé sféře života na Síti mají jednotlivci větší příležitosti (a větší je také potenciál konfliktu mezi jednotlivci překračujícími svá práva). V práci, ve vzdělávání i v osobním životě máte větší možnost volby (a důležitější roli) nejen ve výběru, ale i v ovlivňování organizací a lidí, se kterými jednáte. […]

Release 2.0 : Odměňování tvůrců obsahu (4)

Odměňování tvůrců obsahu Výše popsané obchodní modely jsou většinou použitelné pro zavedené organizace, méně již pro jednotlivé tvůrce. Jakti budou placeni? Svět se změní mnohem méně pro jednotlivé tvůrce než progigantické poskytovatele obsahu, kteří jsou tradičními správci autorských práv nadíla jednotlivců. Nyní se musejí úplně nebo částečně přizpůsobit popsaným modelům. Oproti tomu jednotlivci, přestože mnozí […]

Release 2.0 : Základní obchodní modely (3)

Mnoho obchodních modelů pro realizaci hodnoty z informačního obsahu již existuje. V budoucnosti se stanou jednoduše převládajícími. Většina podniků jich kombinuje několik, rozdíly jsou velmi malé. Výzvou pro budoucnost není jen samotná tvorba hodnoty, ale rovněž způsob, jak ji nejlépe zužitkovat. Následující metody zahrnují kombinace přímého prodeje obsahu, tvorby přidané hodnoty k produktům, získávání pozornosti […]

Release 2.0 : Nová ekonomika duševního vlastnictví (2)

Obchodní význam: Nová ekonomika duševního vlastnictví Držitelé autorských práv mohou použít kterýkoliv z výše naznačených přístupů k pochopení toho, jaká je cenu jedné kopie,  jak snadné bude vybírat poplatky od zákazníků nebo jak velký je potenciální trh. Tyto otázky jsou důležité, přesto v nich chybí to hlavní – tj.změna principu hodnoty intelektuálního vlastnictví. Jednoduché počty […]

Release 2.0 : Duševní vlastnictví – úvod (1)

Síť (myšleno obecná informační síťtypu Internetu nebo i proprietárních sítí typu America Online) nám nabízí šancivzít vlastní život do svých rukou a předefinovat naše role jako občanů místních komunit a globální společnosti. Dává nám také odpovědnost vést sami sebe, myslet za sebe, vzdělávat naše děti, čestně podnikat a spolupracovat s dalšími občany při návrhu pravidel, […]