Téma: Komentáře

Ke třetí vlně Alvina Tofflera

Když jsem v únoru představoval FIRST Innovation Park, místo programového manifestu jsem odkázal ty, které zajímá naše vize a sdílené hodnoty, na Třetí vlnu od Alvina Tofflera. Uznávaný americký futurolog v knize přirovnává neustálý a stále rychlejší příliv změn k vlně, které se buď můžeme snažit čelit anebo jejíž energii můžeme využít k pohybu vpřed.

100 tisíc Kč pro nejlepší spolupráci roku mezi VŠ a firmami

Do soutěže se mohou přihlásit projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jakéhokoli oboru, které byly ukončeny v roce 2009 a realizované ve spolupráci veřejné, státní či soukromé vysoké školy a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR, která projekt zadala a spolu/financovala. Vítězný projekt obdrží prémii ve výši 100 tisíc Kč, přihlášky můžete posílat do 30. června 2010.

Na druhý český BarCamp 26. června do Brna

Když toužebně vzhlížíme k místům jako Silicon Valley, někdy zapomínáme, že za svůj věhlas vděčí nejen špičkovým univerzitám, koncentraci aktivních investorů a hi-tech podnikatelům z různých koutů světa. K úspěšnosti firem a talentovaných studentů přispívá i stimulující kosmopolitní prostředí, kde se stále něco děje a kde se nabízejí časté příležitosti k osobní výměně zkušeností a […]

Dnes začal příjem žádostí o inovační vouchery

Ode dneška do 25. září 2009 přijímá Jihomoravské inovační centrum (JIC) žádosti o inovační vouchery na podporu výzkumné spolupráce mezi firmami a univerzitami. Pro malé a střední podniky (včetně OSVČ) z celé ČR se tak nabízí možnost získat jeden z 36 voucherů v hodnotě do 150 tisíc Kč na nákup výzkumných služeb od brněnských univerzit.

Inovační špička ledovce

Teprve šikovní doktorandi se stávají tvůrčím základem vědeckého výzkumu a teprve určitá část výsledků vědeckého výzkumu je vhodná ke komercializaci. Zdá se mi, že současné aktivity jsou zaměřeny na nastavování pravidel pro ty, kteří se dostali na vrchol. A byl bych raději, kdyby se připravoval horský průvodce umožňující, aby se co nejvíc průkopníků dostalo na pomyslné inovační hoře co nejvýš.

Výsledky ankety VIP Direct

V říjnu jsme čtenáře požádali o vyplnění krátké ankety, abychom mohli lépe přizpůsobit newsletter vašim potřebám. Děkujeme všem, kteří si na ni našli čas. Jak jsme slíbili, z respondentů byli vylosováni tři výherci vybraných vín. Stali se jimi V. Brachtl z Chrudimi, F. Chýlek z Prahy a J. Fišer z Plzně. Co jsme se od vás dozvěděli?

Inovační výkonnost českých podniků

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 52-stránkový dokument s názvem Národní inovační systémy – podnikové zdroje a podnikatelské prostředí, který se opírá o zahraniční a domácí průzkumy inovačních firem, letos vydalo Centrum ekonomických studií VŠEM a jeho autory jsou Karel Müller a Martin Srholec.

Katastrem nemovitostí online proti korupci

Od nového roku lze získávat informace z katastru nemovitostí dalším způsobem – formou tzv. „nahlížení do katastru“. Každý si tak může zjistit, kdo je vlastníkem konkrétní budovy či parcely, a v jakém stavu se nachází konkrétní žádosti o vklad a další úkony. Právě tato poslední možnost by měla výrazně působit proti případné korupci úředníků.

Evropská IST Prize podesáté

V letošním roce byly již podesáté vyhlášeny evropské ceny za inovační produkty v oblasti technologií informační společnosti – European IST Prize. Každoročně je vyhlašováno 70 nominovaných, z nichž 20 se stane vítězi a tři z nich získají tzv. Grand Prize (každá v hodnotě 200 tis. EUR). Pojďme se tedy podívat blíže na celkové výsledky a na úspěšnost českých inovačních firem v evropské konkurenci.