Téma: Komentáře

Ke třetí vlně Alvina Tofflera

Když jsem v únoru představoval FIRST Innovation Park, místo programového manifestu jsem odkázal ty, které zajímá naše vize a sdílené hodnoty, na Třetí vlnu od Alvina Tofflera. Uznávaný americký futurolog v knize přirovnává neustálý a stále rychlejší příliv změn k vlně, které se buď můžeme snažit čelit anebo jejíž energii můžeme využít k pohybu vpřed.

100 tisíc Kč pro nejlepší spolupráci roku mezi VŠ a firmami

Do soutěže se mohou přihlásit projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jakéhokoli oboru, které byly ukončeny v roce 2009 a realizované ve spolupráci veřejné, státní či soukromé vysoké školy a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR, která projekt zadala a spolu/financovala. Vítězný projekt obdrží prémii ve výši 100 tisíc Kč, přihlášky můžete posílat do 30. června 2010.

Na druhý český BarCamp 26. června do Brna

Když toužebně vzhlížíme k místům jako Silicon Valley, někdy zapomínáme, že za svůj věhlas vděčí nejen špičkovým univerzitám, koncentraci aktivních investorů a hi-tech podnikatelům z různých koutů světa. K úspěšnosti firem a talentovaných studentů přispívá i stimulující kosmopolitní prostředí, kde se stále něco děje a kde se nabízejí časté příležitosti k osobní výměně zkušeností a […]

Dnes začal příjem žádostí o inovační vouchery

Ode dneška do 25. září 2009 přijímá Jihomoravské inovační centrum (JIC) žádosti o inovační vouchery na podporu výzkumné spolupráce mezi firmami a univerzitami. Pro malé a střední podniky (včetně OSVČ) z celé ČR se tak nabízí možnost získat jeden z 36 voucherů v hodnotě do 150 tisíc Kč na nákup výzkumných služeb od brněnských univerzit.

Inovační špička ledovce

Teprve šikovní doktorandi se stávají tvůrčím základem vědeckého výzkumu a teprve určitá část výsledků vědeckého výzkumu je vhodná ke komercializaci. Zdá se mi, že současné aktivity jsou zaměřeny na nastavování pravidel pro ty, kteří se dostali na vrchol. A byl bych raději, kdyby se připravoval horský průvodce umožňující, aby se co nejvíc průkopníků dostalo na pomyslné inovační hoře co nejvýš.

Výsledky ankety VIP Direct

V říjnu jsme čtenáře požádali o vyplnění krátké ankety, abychom mohli lépe přizpůsobit newsletter vašim potřebám. Děkujeme všem, kteří si na ni našli čas. Jak jsme slíbili, z respondentů byli vylosováni tři výherci vybraných vín. Stali se jimi V. Brachtl z Chrudimi, F. Chýlek z Prahy a J. Fišer z Plzně. Co jsme se od vás dozvěděli?

Strukturální fondy v ČR bez obalu

Pomalu končí první zkrácené programovací období, po které české subjekty mohly čerpat ze Strukturálních fondů EU, a vrcholí přípravy na další řádné období. ČR bude mít v letech 2007 – 2013 k dispozici více než 100 mld Kč ročně, což je tolik jako za celé stávající období. Pokusím se zobecnit svoje dosavadní zkušenosti ze zpracovávání i realizace několika projektů financovaných z různých operačních programů.

eEurope 2005: pololetní vysvědčení

Akční plán eEurope 2005 se blíží k polovině svého časového horizontu a EU se rozhodla vyhodnotit dosavadní postup jeho plnění. Výsledkem je „pololetní vysvědčení“ v podobě dokumentu s názvem „eEurope 2005 Mid-term Review“. Je vcelku optimistické a hlavní cíle navrhuje neměnit. Přesto doporučuje určité změny ….

Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 133-stránková Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 byla zpracována Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu pod vedením Anny Kadeřábkové.