Autor: Jiří Peterka

Kdy bude elektronický podpis?

Zákon o elektronickém podpisu vstoupil 1. října v platnost. K jeho praktickému využití však chybí nezbytné prováděcí vyhlášky. Úřad pro ochranu osobních údajů se již vyjádřil že první pracovní verze lze čekat nejdříve na přelomu roku.

Elektronický podpis jako memento

Úspěšné schvalování zákona o elektronickém podpisu působí navenek jako bezproblémová záležitost, ve které všichni táhli a táhnou za jeden provaz. Pohled pod pokličku ale ukazuje, že až tak bezkonfliktní to rozhodně nebylo.

Obchodování a Internet

V souvislosti s globální počítačovou sítí Internet se dnes stále častěji mluví o obchodování. Nejvíce pak v rovině úvah o tom, zda obchodování prostřednictvím Internetu je či není bezpečné.

Katastrem nemovitostí online proti korupci

Od nového roku lze získávat informace z katastru nemovitostí dalším způsobem – formou tzv. „nahlížení do katastru“. Každý si tak může zjistit, kdo je vlastníkem konkrétní budovy či parcely, a v jakém stavu se nachází konkrétní žádosti o vklad a další úkony. Právě tato poslední možnost by měla výrazně působit proti případné korupci úředníků.

eEurope 2005: pololetní vysvědčení

Akční plán eEurope 2005 se blíží k polovině svého časového horizontu a EU se rozhodla vyhodnotit dosavadní postup jeho plnění. Výsledkem je „pololetní vysvědčení“ v podobě dokumentu s názvem „eEurope 2005 Mid-term Review“. Je vcelku optimistické a hlavní cíle navrhuje neměnit. Přesto doporučuje určité změny ….