Téma: Bankovnictví

Prostředí Internetu a zpracování plateb kartami

Centrum pro elektronický obchod pořádalo ve spolupráci s časopisem Data Security Management a VIP park.cz seminář k přijímání plateb kartami prostřednictvím Internetu, kde byly nastíněny základní principy prosazování bezpečnosti v prostředí Internetu. Stěžejní část byla věnována diskuzi zástupců Citibank, Expandia banky, Živnobanky a ČNB a pozvaných odborníků, mj. ze společností MUZO a ICZ.

Banky: Návrat do budoucnosti

Dobírka České pošty je v ČR nejrozšířenějším platebním způsobem při elektronickém prodeji. V budoucnosti by tomu mohlo být ale jinak. V EU používá až 50 % zákazníků k placení na Internetu bankovní kartu. Jaká je tedy naše situace? Jaké máme vyhlídky?

Web audit českých bank 1998

V květnu 1998 provedl tým Virtuálního informačního parku další audit WWW služeb českých bank. Navázal tak přitom na svůj minulý audit z období říjen-listopad 1997. Motivem bylo opět porovnat hodnotu WWW služeb, které tyto instituce poskytují veřejnosti (a které jsou podrobovány značné kritice) a nezávisle zhodnotit jeden z důležitých parametrů, které u našich bankovních institucí […]