Téma: EU programy

Evropský výzkum: Spolupráce, myšlenky, lidé a kapacity

6. dubna zveřejnila Evropská komise návrh 7. rámcového programu (FP7) – hlavního nástroje EU pro financování výzkumu a vývoje. Koncem léta bude předložen ke schválení Evropské radě a parlamentu a poprvé budou moci finální podobu ovlivnit i čeští zákonodárci. Návrh je tentokrát sedmiletý (2007-2013, dříve býval pětiletý) a předkládá novou strukturu založenou na programech Cooperation (Spolupráce), Ideas […]

Výsledky průzkumu mezi firmami se zájmem o 6. rámcový program EU

Nedávno jsme zde publikovali výsledky průzkumu, který v rámci projektu NETIES mapoval zkušenosti těch malých a středních firem, které se již zúčastnily některého z projektů tzv. rámcových programů EU. Tentokrát se podíváme na výsledky průzkumu, který se zaměřoval na zájem o účast v projektech 6. rámcového programu mj. u těch firem, které ještě žádné zkušenosti nemají.

Strukturální fondy po půl roce

Nyní je to půl roku, co Česká republika vstoupila do Evropské unie a mohla tak začít čerpat pomoc ze Strukturálních fondů určených na podporu méně rozvinutých oblastí. Co se za uplynulých 6 měsíců událo a jak si ČR v této oblasti stojí?

Strukturální fondy: jak na ně?

Od května 2004 mohou české organizace podávat žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Prostředky budou rozdělovány prostřednictvím pěti operačních programů a celková částka, kterou můžeme v letech 2004 – 2006 čerpat, bude větší než 45 mld Kč! Jak to celé bude probíhat?