Autor: Kateřina Hodická

Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 133-stránková Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 byla zpracována Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu pod vedením Anny Kadeřábkové.

Inovační výkonnost českých podniků

Čtenářům VIP představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem a výzkumem. 52-stránkový dokument s názvem Národní inovační systémy – podnikové zdroje a podnikatelské prostředí, který se opírá o zahraniční a domácí průzkumy inovačních firem, letos vydalo Centrum ekonomických studií VŠEM a jeho autory jsou Karel Müller a Martin Srholec.

Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky II

V minulém článku Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR jsme čtenářům VIP představili Ročenku konkurenceschopnosti 2005, kterou zpracoval tým pod vedením Anny Kadeřábkové, a pět skupin indikátorů, podle nichž je ČR srovnávána s ostatními zeměmi EU. V tomto článku se zaměříme na hodnocení vybraných indikátorů patřících do skupiny kritérií inovační výkonnosti.

Výsledky průzkumu mezi firmami se zájmem o 6. rámcový program EU

Nedávno jsme zde publikovali výsledky průzkumu, který v rámci projektu NETIES mapoval zkušenosti těch malých a středních firem, které se již zúčastnily některého z projektů tzv. rámcových programů EU. Tentokrát se podíváme na výsledky průzkumu, který se zaměřoval na zájem o účast v projektech 6. rámcového programu mj. u těch firem, které ještě žádné zkušenosti nemají.

Tři pilíře po třech letech

V prosinci 2002 jsme zde publikovali Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky, kde jsme se snažili co nejjednodušeji zformulovat hlavní kroky, které by měla vláda na tomto poli udělat. Po třech letech je tu pátá a poslední část ohlédnutí za tím, co se událo a změnilo, zaměřená na vysoké školství a na vědu a výzkum.

Tři pilíře po dvou letech IV.

V prosinci 2002 jsme zde publikovali Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky, kde jsme se snažili co nejjednodušeji zformulovat hlavní kroky, které by měla vláda na tomto poli udělat. S odstupem dvou let a devíti měsíců se ohlížíme za tím, co se událo a změnilo. Zde je čtvrtá část tohoto ohlédnutí zaměřená na podporu rozvoje podnikání.