Téma: Vzdělávání

Na druhý český BarCamp 26. června do Brna

Když toužebně vzhlížíme k místům jako Silicon Valley, někdy zapomínáme, že za svůj věhlas vděčí nejen špičkovým univerzitám, koncentraci aktivních investorů a hi-tech podnikatelům z různých koutů světa. K úspěšnosti firem a talentovaných studentů přispívá i stimulující kosmopolitní prostředí, kde se stále něco děje a kde se nabízejí časté příležitosti k osobní výměně zkušeností a […]

Inovační špička ledovce

Teprve šikovní doktorandi se stávají tvůrčím základem vědeckého výzkumu a teprve určitá část výsledků vědeckého výzkumu je vhodná ke komercializaci. Zdá se mi, že současné aktivity jsou zaměřeny na nastavování pravidel pro ty, kteří se dostali na vrchol. A byl bych raději, kdyby se připravoval horský průvodce umožňující, aby se co nejvíc průkopníků dostalo na pomyslné inovační hoře co nejvýš.

Létající profesoři daleko nedoletí

České vysoké školství dnes zvládá tři velké transformace současně. Vyspělý svět v době, kdy jsme k němu nepatřili, objevil klíčovou úlohu právě tohoto sektoru národního hospodářství a zároveň masy lidí nejrůznějších povolání zjistily, že doba zaměstnání zajištěného na celý život skončila. Na univerzity se začaly hrnout davy, a demokratické společnosti se neodvážily postavit se proti svým občanům.

Co uvidíme, až se rozplyne mlha?

Otázky a problémy, které je a bude třeba řešit, jsou spíše ne-technického charakteru, mají výrazně interdisciplinární charakter a řešení administrativní povahy nemá příliš velkou šanci na úspěch. Týkají se zejména etiky, morálky, politiky, oblasti práva, sociologie atd. Technické otázky a problémy budou samozřejmě také existovat a budou mít svou váhu, ale ve srovnání v ne-technickými problémy budou relativně snáze řešitelné.